மல்லியம் மங்களம் பாடல் வரிகள்

Malliyam Mangalam
Movie Name Malliyam Mangalam
Movie Name (in Tamil) மல்லியம் மங்களம்
Starring S. V. Subbaiah, S. V. Sahasranamam, Pandari Bai
Music T. A. Kalyanam
Year 1961
Excellent (0) Vote
Good (0) Vote
Average (0) Vote
Fair (0) Vote
Poor (0) Vote