காமுகர் நெஞ்சில் நீதியில்லை பாடல் வரிகள்

Last Updated: Feb 02, 2023

Movie Name
Mahadhevi (1957) (மகாதேவி)
Music
Viswanathan Ramamoorthy
Year
1957
Singers
K. Jamuna Rani
Lyrics
A. Maruthakasi
காமுகர் நெஞ்சில் நீதியில்லை
அவர்க்கு தாயென்றும் தாரமென்றும் பேதமில்லை
காமுகர் நெஞ்சில் நீதியில்லை
அவர்க்கு தாயென்றும் தாரமென்றும் பேதமில்லைதீமைகள் போல் அவர்க்கு செல்வமில்லை
கொலை செய்வதை போல் ஒரு இன்பமில்லை
மாதர்கள் வாழ்வில் காவலுமில்லை
மானமும் ஜீவனும் வாழ்வதும் இல்லை 
காமுகர் நெஞ்சில் நீதியில்லை
அவர்க்கு தாயென்றும் தாரமென்றும் பேதமில்லைகாவியம் போற்றுகிற வீரமெல்லாம்
வளர் காவிரி மண்டல செல்வமன்றோ
தீரர்களாலே சீர்படும் நாடும் 
தீயவர் கால்களில் பாழ்படும் அன்றோ
காமுகர் நெஞ்சில் நீதியில்லை
அவர்க்கு தாயென்றும் தாரமென்றும் பேதமில்லை

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.