காக்கா காக்கா பாடல் வரிகள்

Movie Name
Mahadhevi (1957) (மகாதேவி)
Music
Viswanathan Ramamoorthy
Year
1957
Singers
M. S. Rajeswari
Lyrics
A. Maruthakasi
காக்கா காக்கா மை கொண்டா
காடைக் குருவி மலர் கொண்டா
பசுவே பசுவே பால் கொண்டா
பச்சைக் கிளியே பழம் கொண்டா

காக்கா காக்கா மை கொண்டா
காடைக் குருவி மலர் கொண்டா
பசுவே பசுவே பால் கொண்டா
பச்சைக் கிளியே பழம் கொண்டா

உத்தம ராஜா என் கண்ணு
பத்தரை மாத்துப் பசும் பொன்னு
உள்ளம் மகிழ்ந்திட வந்திடுங்க
உடனே எல்லாம் தந்திடுங்க
உத்தம ராஜா என் கண்ணு
பத்தரை மாத்துப் பசும் பொன்னு
உள்ளம் மகிழ்ந்திட வந்திடுங்க
உடனே எல்லாம் தந்திடுங்க
ஆஆஆஆஆஆஆ

பசுவே பசுவே பால் கொண்டா
பச்சைக் கிளியே பழம் கொண்டா
காக்கா காக்கா மை கொண்டா
காடைக் குருவி மலர் கொண்டா
பசுவே பசுவே பால் கொண்டா
பச்சைக் கிளியே பழம் கொண்டா

கல்லைக் கையால் தொட மாட்டான்
தொல்லை ஏதும் தர மாட்டான்
சொல்லால் செயலால் உங்களுக்கே
நல்லன எல்லாம் செய்திடுவான்
ஆஆஆஆ

பசுவே பசுவே பால் கொண்டா
பச்சைக் கிளியே பழம் கொண்டா
காக்கா காக்கா மை கொண்டா
காடைக் குருவி மலர் கொண்டா
பசுவே பசுவே பால் கொண்டா
பச்சைக் கிளியே பழம் கொண்டா

சாப்பிட உங்களைக் கூப்பிடுவான்
சமர்த்தாய் அவனும் நடந்திடுவான்
தோப்பில் துரவில் தூங்காமல்
சுருக்காய் கூடி வந்திடுங்க
சாப்பிட உங்களைக் கூப்பிடுவான்
சாமர்த்தாய் அவனும் நடந்திடுவான்
தோப்பில் துறவில் தூங்காமல்
சுருக்காய் கூடி வந்திடுங்க

பசுவே பசுவே பால் கொண்டா
பச்சைக் கிளியே பழம் கொண்டா
காக்கா காக்கா மை கொண்டா
காடைக் குருவி மலர் கொண்டா
பசுவே பசுவே பால் கொண்டா
பச்சைக் கிளியே பழம் கொண்டா

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.