மகாதேவி பாடல் வரிகள்

Mahadhevi
Movie Name Mahadhevi
Movie Name (in Tamil) மகாதேவி
Starring M. G. Ramachandran, Savithri
Music Viswanathan Ramamoorthy
Year 1957
Rating

4.5

Excellent (11) Vote
Good (0) Vote
Average (0) Vote
Fair (0) Vote
Poor (1) Vote