பார்த்தால் பசிதீரும் பாடல் வரிகள்

Movie Name
Paarthal Pasi Theerum (1962) (பார்த்தல் பசி தீரும்)
Music
Viswanathan Ramamoorthy
Year
1962
Singers
P. Susheela
Lyrics
Kannadasan
பார்த்தால் பசிதீரும் பருவத்தில் மெருகேறும்
தொட்டாலும் கை மணக்கும் தொட்ட இடம் பூ மணக்கும்
பார்த்தால் பசிதீரும் பருவத்தில் மெருகேறும்
தொட்டாலும் கை மணக்கும் தொட்ட இடம் பூ மணக்கும்
பார்த்தால் பசிதீரும்

சிற்றாடை ஆடி வரும் தென்றலுக்குள் ஓடி வரும்
சிற்றாடை ஆடி வரும் தென்றலுக்குள் ஓடி வரும்
பொற்றாமரை முகமும் பொழுது வ்ந்தால் சிவந்துவிடும்
பொற்றாமரை முகமும் பொழுது வ்ந்தால் சிவந்துவிடும்
ஓ…

பார்த்தால் பசிதீரும் பருவத்தில் மெருகேறும்
தொட்டாலும் கை மணக்கும் தொட்ட இடம் பூ மணக்கும்
பார்த்தால் பசிதீரும்

பெண்ணோடு சேர்ந்து விட்டால் பேசாத பேச்சு வரும்
பெண்ணோடு சேர்ந்து விட்டால் பேசாத பேச்சு வரும்
முன்னாலே ஆண்கள் வ்ந்தால் முழுமனதில் நாணம் வரும்
முன்னாலே ஆண்கள் வ்ந்தால் முழுமனதில் நாணம் வரும்
பார்த்தால் பசி தீரும்

பொன்னாடை போர்த்திவரும் புள்ளிமயில் போலிருக்கும்
பெண்ணாகப் பிறந்தவரை பின் தொடர்ந்து உலகம் வரும்
ஓ…

பார்த்தால் பசிதீரும் பருவத்தில் மெருகேறும்
தொட்டாலும் கை மணக்கும் தொட்ட இடம் பூ மணக்கும்
பார்த்தால் பசிதீரும்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.