குருவிக் கூட்டம் பாடல் வரிகள்

Last Updated: Sep 23, 2023

Movie Name
Kudumba Thalaivan (1962) (குடும்பத் தமிழன்)
Music
K. V. Mahadevan
Year
1962
Singers
T. M. Soundararajan
Lyrics
Kannadasan
குருவிக் கூட்டம் போல நிக்கிறபூவம்மா -
உன்னைக்கொண்டு போகும் புருஷன்இங்கே யாரம்மா
அறுவடைக்கு காத்தி நிக்கிறநெல்லம்மா -
நீஆசை கொண்ட புருஷன்பேரைச் சொல்லம்மா
குருவிக் கூட்டம் போல நிக்கிறபூவம்மா -
உன்னைக்கொண்டு போகும் புருஷன்இங்கே யாரம்மா
அறுவடைக்கு காத்தி நிக்கிறநெல்லம்மா -
நீஆசை கொண்ட புருஷன்பேரைச் சொல்லம்மா


தளதளவென நடனமாடும்தண்ணீரில் உன்னைக் கண்டானா
சலக்கு சலக்கு நடை நடந்து
கையால் உன்னைத் தொட்டானா
மளமளவென அள்ளியெடுத்து
மடியில் உன்னை வைத்தானா
வண்டாட வரும் செண்டாக
உன்னைமார்பில் அணைத்துக் கொண்டானா

குருவிக் கூட்டம் போல நிக்கிறபூவம்மா -
உன்னைக்கொண்டு போகும் புருஷன்இங்கே யாரம்மா
அறுவடைக்கு காத்தி நிக்கிறநெல்லம்மா -
நீஆசை கொண்ட புருஷன்பேரைச் சொல்லம்மா


ஆறோடும் இளநீரோடும் வண்ணத்தேரோடும் இந்தக் காட்டிலே
யாரோடு இன்று போராட எண்ணித்தேடுகின்றாய் காற்றிலே
புல்லாடத் தலை நெல்லாட
நடைதள்ளாட வரும் பொன்னம்மா
புத்தாடை தரும் அத்தானைக்
கண்டுபடித்த பாடம் என்னம்மா

குருவிக் கூட்டம் போல நிக்கிறபூவம்மா -
உன்னைக்கொண்டு போகும் புருஷன்இங்கே யாரம்மா
அறுவடைக்கு காத்தி நிக்கிறநெல்லம்மா -
நீஆசை கொண்ட புருஷன்பேரைச் சொல்லம்மா


ஆடி ஓடி உன்னைப் போலே
அலைந்தவள்தான் நானம்மா
அன்றொரு நாள் அவரை கண்டேன்
அடுத்த பாடம் என்னம்மா
தேடிக் கிடந்த ஆசை முகத்தை
தெரிந்து கொண்டதும் கண்ணம்மா -
அந்ததேரில் இந்த சிலையை வைக்க
நாளைப் பார்த்து சொல்லம்மா

குருவிக் கூட்டம் போல நிக்கிறபூவம்மா -
உன்னைக்கொண்டு போகும் புருஷன்இங்கே யாரம்மா
அறுவடைக்கு காத்தி நிக்கிறநெல்லம்மா -
நீஆசை கொண்ட புருஷன்பேரைச் சொல்லம்மா

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.