தந்தை பாடல் வரிகள்

Thanthai
Movie Name Thanthai
Movie Name (in Tamil) தந்தை
Starring Prem Nazir, B. S. Saroja
Music P. S. Divakar
Year 1953
Excellent (0) Vote
Good (0) Vote
Average (0) Vote
Fair (0) Vote
Poor (0) Vote