அம்புலி மாமா வா பாடல் வரிகள்

Last Updated: Sep 29, 2023

Movie Name
Thanthai (1953) (தந்தை)
Music
P. S. Divakar
Year
1953
Singers
Lakshmi
Lyrics
Kannadasan

அம்புலி மாமா வா வந்து ஒரு
ஆசை மொழி சொல்ல வா
எங்கு நீ செல்லுகின்றாய் தனிமையில்
அங்கு நானும் வரவா...

பொன்னின் வட்டி போலே
வானந்தன்னில் மின்னிச் சுழலுகிறாய்
தின்ன ஏதும் தருவாய் – பசிக்குது
உன்னுடன் நான் வரவா

நட்சத்திரப் பெண்மணிகள் நடுவிலே
நாதனாய் வாழ்வதினால்
நாணமும் கொண்டனையோ
தாழ்ந்தோர் தம்முடன் பேசிடவே

மையிருள் சூழ்ந்ததுவே உனக்கே
அய்யோ பயமில்லையோ
கூட்டுத்துணை வருவேன் நல்ல நல்ல
பாட்டும் கதையும் படிப்பேன்......

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.