இன்பம் இன்பமே பாடல் வரிகள்

Last Updated: Feb 02, 2023

Movie Name
Thanthai (1953) (தந்தை)
Music
P. S. Divakar
Year
1953
Singers
P. Leela
Lyrics
Kannadasan

இன்பம் இன்பமே வாழ்க்கையே மனிதா
துன்பத்தில் மாயாதே மனிதா
கண்ணீரில் தோயாதே....
இன்பம் இன்பமே வாழ்க்கையே மனிதா

இனிமையின் கானம் பாடு நீயுமே
ஏக்கத்தில் ஆழாதே என்றுமே
தூக்கத்தில் தாழாதே
நிராசை ஏனோ நேச உள்ளமே

அன்பின் இன்பமே அவனியே மனிதா
ஆதரித்தே இனிப்பாய் மனிதா
எந்நாளும் மனம் சுகிப்பாய்

ஆசை கொள்ளவே உலகம் – இதனை
அலட்சியம் செய்யாதே
கலை உலாவும் பிரபஞ்ச சிற்பியை
தினமும் மறவாதே

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.