ஓஹோ எந்தன் பாடல் வரிகள்

Last Updated: Oct 01, 2023

Movie Name
Then Nilavu (1961) (தேன் நிலவு)
Music
A. M. Rajah
Year
1961
Singers
A. M. Rajah, S. Janaki
Lyrics
Kannadasan
ஓஹோ எந்தன் பேபி
நீ வாராய் எந்தன் பேபி
கலை மேவும் வர்ண ஜாலம்
கொண்ட கோலம் காணலாம்
ஓஹோ எந்தன் பேபி
நீ வாராய் எந்தன் பேபி
கலை மேவும் வர்ண ஜாலம்
கொண்ட கோலம் காணலாம்
ஓஹோ எந்தன் பேபி

ஓஹோ எந்தன் டார்லிங்
நீ வாராய் எந்தன் டார்லிங்
கலை மேவும் வர்ண ஜாலம்
கொண்ட கோலம் காணலாம்
ஓஹோ எந்தன் டார்லிங்
நீ வாராய் எந்தன் டார்லிங்
கலை மேவும் வர்ண ஜாலம்
கொண்ட கோலம் காணலாம்
ஓஹோ எந்தன் டார்லிங்

பூவில் தோன்றும் மென்மை உந்தன் பெண்மை அல்லவா
பாயும் தென்றல் வேகம் உங்கள் கண்கள் அல்லவா
பூவில் தோன்றும் மென்மை உந்தன் பெண்மை அல்லவா
பாயும் தென்றல் வேகம் உங்கள் கண்கள் அல்லவா
இன்னும் சொல்லவா
அதில் மன்னன் அல்லவா
அந்த எண்ணம் போதும் போதும் எந்தன் பேபி நீ வா
ஓஹோ எந்தன் டார்லிங்
நீ வாராய் எந்தன் டார்லிங்
கலை மேவும் வர்ண ஜாலம்
கொண்ட கோலம் காணலாம்
ஓஹோ எந்தன் டார்லிங்

கண்ணே உன்னை காணும் கண்கள் பின்னால் இல்லையே
கண்ணால் காணும் வண்ணம் நானும் உன்னால் இல்லையே
கண்ணே உன்னை காணும் கண்கள் பின்னால் இல்லையே
கண்ணால் காணும் வண்ணம் நானும் முன்னால் இல்லையே
அன்பே ஓடிவா
என் ராஜா ஓடிவா
வெகு தூரம் நிற்கும் காதல் போதும் பேபி ஓடிவா
ஓஹோ எந்தன் பேபி
நீ வாராய் எந்தன் பேபி
கலை மேவும் வர்ண ஜாலம்
கொண்ட கோலம் காணலாம்
ஓஹோ எந்தன் பேபி

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.