நினைத்தாலே இனிக்கும் பாடல் வரிகள்

Last Updated: Jun 07, 2023

Movie Name
Billa (1980) (1980) (பில்லா)
Music
M. S. Viswanathan
Year
1980
Singers
L. R. Eswari
Lyrics
Kannadasan
நினைத்தாலே இனிக்கும் சுகமே
நெருங்கி நெருங்கி பழகிய விதமே
இரவும் நானும் உங்கள் வசமே
நினைத்தாலே இனிக்கும் சுகமே
நெருங்கி நெருங்கி பழகிய விதமே
இரவும் நானும் உங்கள் வசமே
சிக்கு சிக்கு சிக்கு சிக்கு
சிக்கு சிக்கு சிக்கு சிக்கு
இதழோடு இதழ்கள் இரண்டு
இடையோடு கவிதைகள் உண்டு
இதழோடு இதழ்கள் இரண்டு
இடையோடு கவிதைகள் உண்டு
அழகன பெண்ணோடு
தாமரை பூவுண்டு
நினைத்தாலே இனிக்கும் சுகமே
நெருங்கி நெருங்கி பழகிய விதமே
இரவும் நானும் உங்கள் வசமே


மாலைகள் சில பூஜைகள்
அதில் மந்திர கின்கினிகள்
மாலைகள் சில பூஜைகள்
அதில் மந்திர கின்கினிகள்
மை வண்ணம் இவள் கண் வண்ணம்
அதில் மங்கையின் சங்கொளிகள்
மை வண்ணம் இவள் கண் வண்ணம்
அதில் மங்கையின் சங்கொளிகள்
ஆடுது தேவதை ஊஞ்சல்
ஆனந்த பௌர்ணமி திங்கள்
போக போக காரியம் புரியும்
என்னை எங்கே யாருக்கு தெரியும்
போக போக காரியம் புரியும்
என்னை எங்கே யாருக்கு தெரியும்
சிக்கு சிக்கு சிக்கு சிக்கு
சிக்கு சிக்கு சிக்கு சிக்கு
நினைத்தாலே இனிக்கும் சுகமே
நெருங்கி நெருங்கி பழகிய விதமே
இரவும் நானும் உங்கள் வசமே


மேளங்கள் சில தாளங்கள்
இள மேனியின் நாடகங்கள்
மேளங்கள் சில தாளங்கள்
இள மேனியின் நாடகங்கள்
பாடங்கள் சில கூருங்கள்
ரச பாவனை ஆயிரங்கள்
பாடங்கள் சில கூருங்கள்
ரச பாவனை ஆயிரங்கள்
காலடி ஒசையை கேட்டு
தென்றலும் பாடுது பாட்டு
என்னை பார்த்தால் கற்பனை வளரும்
இன்பலோகம் கண்ணுக்கு தெரியும்
என்னை பார்த்தால் கற்பனை வளரும்
இன்பலோகம் கண்ணுக்கு தெரியும்
சிக்கு சிக்கு சிக்கு சிக்கு
சிக்கு சிக்கு சிக்கு சிக்கு
நினைத்தாலே இனிக்கும் சுகமே
நெருங்கி நெருங்கி பழகிய விதமே
இரவும் நானும் உங்கள் வசமே

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.