இரவும் பகலும் பாடல் வரிகள்

Movie Name
Billa (1980) (1980) (பில்லா)
Music
M. S. Viswanathan
Year
1980
Singers
Malaysia Vasudevan, Vani Jayaram
Lyrics
Kannadasan
இரவும் பகலும் எனக்கு உன் மேல் கண்ணோட்டம்
இரவும் பகலும் எனக்கு உன் மேல் கண்ணோட்டம்
என் இதய துடிப்பில் புதிய வேகம் கொண்டாட்டம்
எனது கைகள் உனக்கு தெரியும் பூவட்டம்
உன்னை இழுத்து பிடித்து வலைக்கும்போது வெள்ளாட்டம்
நெருக்கம் கொள்ளட்டும் மயக்கம் போகட்டும்
இரண்டும் சேறட்டும் கணக்கும் தீரட்டும்
நெருக்கம் கொள்ளட்டும் மயக்கம் போகட்டும்
இரண்டும் சேறட்டும் கணக்கும் தீரட்டும்
இரவும் பகலும் எனக்கு உன் மேல் கண்ணோட்டம்
இரவும் பகலும் எனக்கு உன் மேல் கண்ணோட்டம்
என் இதய துடிப்பில் புதிய வேகம் கொண்டாட்டம்
உனது அழகு காதல் கோவில் தேரோட்டம்
இனி உறவும் சுகமும் புதிய கங்கை நீரோட்டம்


இலையோ இல்லை கனியோ மங்கை உடலோ
இலையோ இல்லை கனியோ மங்கை உடலோ
சிரிக்கும் சிலை அழகு எனக்கே வரும் நிலவு
சிரிக்கும் சிலை அழகு எனக்கே வரும் நிலவு
என்னடி கண்மணி நில்லடி நில்லடி
என் முகம் பாறடி சொல்லடி சொல்லடி
கண்ணுல கண்ணாடி கையில கையடி ராதாகுட்டி

இரவும் பகலும் எனக்கு உன் மேல் கண்ணோட்டம்
என் இதய துடிப்பில் புதிய வேகம் கொண்டாட்டம்
எனது கைகள் உனக்கு தெரியும் பூவட்டம்
உன்னை இழுத்து பிடித்து வலைக்கும்போது வெள்ளாட்டம்

அருகே என்னை அணைத்து சுகமாய் கொஞ்சம் நடத்து
அருகே என்னை அணைத்து சுகமாய் கொஞ்சம் நடத்து
அதிலே உன்னை முடித்து மகிழ்வேன் என்னை நினைத்து

என்னடி பூங்கொடி என்னுடன் நீயடி பொன்னடி பூவடி
மின்னிடும் காலடி துள்ளிடும் மாண்டி
சிந்திடும் தேனடி ராதாகுட்டி

இரவும் பகலும் எனக்கு உன் மேல் கண்ணோட்டம்
என் இதய துடிப்பில் புதிய வேகம் கொண்டாட்டம்

எனது கைகள் உனக்கு தெரியும் பூவட்டம்
உன்னை இழுத்து பிடித்து வலைக்கும்போது வெள்ளாட்டம்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.