வெத்தலைய போட்டேண்டி பாடல் வரிகள்

Movie Name
Billa (1980) (1980) (பில்லா)
Music
M. S. Viswanathan
Year
1980
Singers
Malaysia Vasudevan
Lyrics
Kannadasan
ஹ பங்கி அடிச்சேண்டி பான் பீடா போட்டேண்டி
ஹ சிங்கிள் டப்புல் ஆச்சு சிவப்பெல்லாம் வெளுப்பாச்சு
டக்கர் அடிக்குதடி டாப்புல போகுதடி
நிக்கிரனா பறக்குரனா எதுவுமே புரியலடி
வெத்தலைய போட்டேண்டி சக்தி கொஞ்சம் ஏறுதடி
சக்தி கொஞ்சம் ஏறயிலே புத்தி கொஞ்சம் மாறுதடி


வெத்தலைய போட்டேண்டி சக்தி கொஞ்சம் ஏறுதடி
சக்தி கொஞ்சம் ஏறயிலே புத்தி கொஞ்சம் மாறுதடி
வெத்தலைய போட்டேண்டி சக்தி கொஞ்சம் ஏறுதடி
சக்தி கொஞ்சம் ஏறயிலே புத்தி கொஞ்சம் மாறுதடி
அடி மாமா மக ரதியே என் சீனி சக்கர கிளியே
அடி மாமா மக ரதியே என் சீனி சக்கர கிளியே
அடி மாமா மக ரதியே என் சீனி சக்கர கிளியே
வெத்தலைய போட்டேண்டி சக்தி கொஞ்சம் ஏறுதடி
சக்தி கொஞ்சம் ஏறயிலே புத்தி கொஞ்சம் மாறுதடி


ஏழு லோகம் பின்னால பாடுதடி தன்னால
இந்த நேரம் பாத்திகின்னு இருக்குறியே தன்னால
அச்சக்கு ஹே அச்சக்கு ஜினுக்கு அடி வாடி பக்கம்
ஏழு லோகம் பின்னால பாடுதடி தன்னால
இந்த நேரம் பாத்திகின்னு இருக்குறியே தன்னால
அடி மாமா மக ரதியே என் சீனி சக்கர கிளியே
அடி மாமா மக ரதியே என் சீனி சக்கர கிளியே
வெத்தலைய போட்டேண்டி சக்தி கொஞ்சம் ஏறுதடி
சக்தி கொஞ்சம் ஏறயிலே புத்தி கொஞ்சம் மாறுதடி
டக்கருனா டக்கருதான் டாப்பு டக்கரு டக்கருதான்
டக்கருனா டக்கருதான் டாப்பு டக்கரு டக்கருதான்


அடி பட்டுக்கோட்ட பக்கத்துல கொட்டாப் பாக்கு விக்கிறவ
பட்டணத்துல வந்ததினு கோட்டு சூட்டு போட்டுக்கிட்டான்
பட்டுக்கோட்ட பக்கத்துல கொட்டாப் பாக்கு விக்கிறவ
பட்டணத்துல வந்ததினு கோட்டு சூட்டு போட்டுக்கிட்டான்
புத்தி கெட்டு போட்டுக்கிட்டான் மாட்டுனது மாட்டிக்கிட்டான்
போறதுக்கு வழிய சொல்ல சாமிய தான் வேண்டிக்கிட்டான்
போறதுக்கு வழிய சொல்ல சாமிய தான் வேண்டிக்கிட்டான்
அடி மாமா மக ரதியே என் சீனி சக்கர கிளியே
அடி மாமா மக ரதியே என் சீனி சக்கர கிளியே
வெத்தலைய போட்டேண்டி சக்தி கொஞ்சம் ஏறுதடி
சக்தி கொஞ்சம் ஏறயிலே புத்தி கொஞ்சம் மாறுதடி
டக்கருனா டக்கருதான் டாப்பு டக்கரு டக்கருதான்
டக்கருனா டக்கருதான் டாப்பு டக்கரு டக்கருதான்


அந்தரியே சுந்தரியே அந்தரங்கம் காதலியே
ஆறு கால் புன்னகையில் ஆள கொஞ்சம் பாக்குறியே
அந்தரியே சுந்தரியே அந்தரங்கம் காதலியே
ஆறு கால் புன்னகையில் ஆள கொஞ்சம் பாக்குறியே
இந்திரனின் ஊர்வசியே என் தோட்ட மல்லிகையே
எப்போதும் பார்த்தாளும் கை பிடியில் நிக்கிறியே
ஹ எப்போதும் பார்த்தாளும் கை பிடியில் நிக்கிறியே
அடி மாமா மக ரதியே என் சீனி சக்கர கிளியே
அடி மாமா மக ரதியே என் சீனி சக்கர கிளியே
வெத்தலைய போட்டேண்டி சக்தி கொஞ்சம் ஏறுதடி
சக்தி கொஞ்சம் ஏறயிலே புத்தி கொஞ்சம் மாறுதடி
டக்கருனா டக்கருதான் டாப்பு டக்கரு டக்கருதான்
டக்கருனா டக்கருதான் டாப்பு டக்கரு டக்கருதான் (இசை)

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.