தெய்வமே தெய்வமே பாடல் வரிகள்

Movie Name
Deiva Magan (1969) (தெய்வ மகன்)
Music
M. S. Viswanathan
Year
1969
Singers
T. M. Soundararajan
Lyrics
Kannadasan
தெய்வமே தெய்வமே .. நன்றி சொல்வேன் தெய்வமே
தேடினேன் தேடினேன் .. கண்டு கொண்டேன் அன்னையை
கண்டு கொண்டேன் அன்னையை
தெய்வமே தெய்வமே
சந்தித்தேன் நேரிலே .. சந்தித்தேன் நேரிலே
பாசத்தின் தேரிலே
தெய்வமே தெய்வமே
முத்துபோல என் தம்பி வந்தவுடன் முத்தம் சிந்த ஓடினேன்
ஓடினேன் ஓடினேன் .. அட ராஜ என் தம்பி வாடா

(அண்ணா… அண்ணா…)

அண்ணா என சொல்வானென
பக்கம் பக்கம் சென்றேன்

அண்ணா என சொல்வானென பக்கம் பக்கம் சென்றேன்

(குழந்தை என் கையை கடித்து விட்டது ஹ ஹஹா..போடா போ..)

தெய்வமே தெய்வமே தெய்வமே தெய்வமே

அன்னையை பார்த்த பின் என்ன வேண்டும் நெஞ்சமே
இன்று நான் பிள்ளை போலே மாற வேண்டும் கொஞ்சமே

(வேரில்லாமல் மரமா? மரமில்லாமல் கிளையா?
கிளையில்லாமல் கனியா?எல்லாம் ஒன்று)

தெய்வமே தெய்வமே தெய்வமே தெய்வமே
கண்ணீரினில்… உண்டாவதே…
கண்ணீரினில் உண்டாவதே பாசம் என்னும் தோட்டம்
(விதி என்னும் நதி ஒரு பக்கமாகவே ஓடுகின்றது. போடா போ…)
தந்தையை பார்த்தபின் என்ன வேண்டும் நெஞ்சமே
தர்மமே தந்தை தாயை காக்க வேண்டும் தெய்வமே
தெய்வமே தெய்வமே
நன்றி சொல்வேன் தெய்வமே
தேடினேன் தேடினேன் .. கண்டு கொண்டேன் அன்னையை
கண்டு கொண்டேன் அன்னையை

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.