தேவனே தீன தயாபரனே பாடல் வரிகள்

Last Updated: Feb 06, 2023

Movie Name
Thanthai (1953) (தந்தை)
Music
P. S. Divakar
Year
1953
Singers
P. Leela
Lyrics
Kannadasan

தேவனே தீன தயாபரனே
திருமலர் பதமே சிந்தையின் பலமே
ஜெகத்தில் நீயே சதமே
தேவனே தீன தயாபரனே.....

சத்திய ஜோதி வேதத்தின் ஆதி
சார்ந்திடும் தொண்டர்கள் தன்மய நீதி
தன்னருள் செய் பரனே
தேவனே தீன தயாபரனே.....

சுழலும் மாயையில் தோன்றும் லீலையில்
சூறையில் மூழ்கச் செய்யாதே
அழியும் காமக் கடல் அலைகள் படாதே
அன்பெனும் கலம் தருவாயே
அடைக்கலம் உன் சரணே.....(தேவ)

மானமும் செல்வமும் மார்க்கமும் நீயே
மானிட வாழ்வின் எல்லையும் நீயே
மாநிலப் பொதுவாம் ஞானமும் நீயே
மனமிரங்காய் பரனே......(தேவ)

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.