ஜகதலப் பிரதாபன் பாடல் வரிகள்

Jagathalaprathapan
Movie Name
Jagathalaprathapan (1961)
Movie Name (in Tamil)
ஜகதலப் பிரதாபன்
Starring
N. T. Rama Rao, B. Saroja Devi
Music
Pendyala Nageswara Rao
Year
09 August 1961
Story