ஜகதலப் பிரதாபன் பாடல் வரிகள்

Jagathalaprathapan
Movie Name Jagathalaprathapan
Movie Name (in Tamil) ஜகதலப் பிரதாபன்
Starring N. T. Rama Rao, B. Saroja Devi
Music Pendyala Nageswara Rao
Year 1961
Excellent (0) Vote
Good (0) Vote
Average (0) Vote
Fair (0) Vote
Poor (0) Vote