கூந்தல் மேல் பூவேதம்மே பாடல் வரிகள்

Last Updated: Jan 29, 2023

Movie Name
Jagathalaprathapan (1961) (ஜகதலப் பிரதாபன்)
Music
Pendyala Nageswara Rao
Year
1961
Singers
A.L.Ragavan, A.G.Rathnamala
Lyrics
Panchu Arunachalam

கூந்தல் மேல் பூவேதம்மே
சொல்லடி சொல்லடி
உனக்கதையும் முடிச்சது யாரோ
சொல்லடி சொல்லடி....

எதிர்வீட்டு மல்லிக் கொடியை
ஏ.....மச்சான் ஏ.....மச்சான்
நீரு போட்டு வளர்த்தேன் நானே
ஏ.....மச்சான் ஏ.....மச்சான்..

ஆ...அதுவா விஷயம் அப்படீன்னா...
கன்னத்தில் காயமேது
சொல்லடி சொல்லடி
உனையெவனோ கொஞ்சினானோ
சொல்லடி சொல்லடி....

வந்து....வந்து...என்ன....சொல்லு....
எதிர்வீட்டு ஆசைக்கிளியை
ஏ.....மச்சான் ஏ.....மச்சான்...
முத்தமிட்டேன் கிள்ளியதையே
ஏ.....மச்சான் ஏ.....மச்சான்.....

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.