அவர்க்கும் எனக்கும் பாடல் வரிகள்

Last Updated: Feb 02, 2023

Movie Name
Madurai Veeran (1956) (மதுரை வீரன்)
Music
G. Ramanathan
Year
1956
Singers
Lyrics
Kannadasan
அவர்க்கும் எனக்கும் உறவு காட்டி
அருள் புரிந்ததும் கதையா
அவர்க்கும் எனக்கும் உறவு காட்டி
அருள் புரிந்ததும் கதையா

நினைத்து நினைத்து மகிழ்ந்து நாங்கள்
நினைத்து நினைத்து மகிழ்ந்து நாங்கள்
நேசம் கொண்டதுவும் கனவா
அவர்க்கும் எனக்கும்...

இனிக்கும் காதல் இருவர் வாழ்வை
இனிக்கும் காதல் இருவர் வாழ்வை
பிரிப்பதே உந்தன் செயலா
இனிக்கும் காதல் இருவர் வாழ்வை
பிரிப்பதே உந்தன் செயலா
மணக்க மணக்க மலர்ந்த மலரை
மணக்க மணக்க மலர்ந்த மலரை
சிதைப்பதே உந்தன் தொழிலா
அவர்க்கும் எனக்கும் ....

அணைக்கும் அன்னை நீயே என்று
அணைக்கும் அன்னை நீயே என்று
அகிலம் சொல்வதும் தவறா
அணைக்கும் அன்னை நீயே என்று
அகிலம் சொல்வதும் தவறா
துடிக்க துடிக்க எங்கள் அன்பை
துடிக்க துடிக்க எங்கள் அன்பை
பிரிப்பதே உந்தன் சதியா
துடிக்க துடிக்க எங்கள் அன்பை
பிரிப்பதே உந்தன் சதியா
பிரிப்பதே உந்தன் சதியா

அவர்க்கும் எனக்கும் உறவு காட்டி
அருள் புரிந்ததும் கதையா

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.