டிக் டிக் டிக் பாடல் வரிகள்

Last Updated: Jun 04, 2023

Movie Name
Nalla Neram (1972) (நல்ல நேரம்)
Music
K. V. Mahadevan
Year
1972
Singers
P. Susheela, T. M. Soundararajan
Lyrics
Kannadasan
டிக் டிக் டிக் டிக் டிக் டிக் டிக்
இது மனசுக்குத் தாளம்
டக் டக் டக் டக் டக் டக் டக்
இது உறவுக்குத் தாளம்
காதல் உலகத்தின் தாளம்
கெட்டி மேளம் மணக்கோலம்


ஓடும் நதியினில் சலசல என்றொரு
ராகம் ராகம் ராகம்
தேடும் பெண்ணுக்கு குளுகுளு என்றொரு
மோகம் மோகம் மோகம்
ஆடும் இலைகள் அசைகின்ற ஓசை
வாவா..வாவா..வாவா..
ஆசை நடுவில் நாணத்தின் ஓசை
ஊஹம்..ஊஹம்..உஹம்..
ஆசை உண்டானதால்ஓசை உண்டானது

டிக் டிக் டிக் டிக் டிக் டிக் டிக்
இது மனசுக்குத் தாளம்
டக் டக் டக் டக் டக் டக் டக்
இது உறவுக்குத் தாளம்
காதல் உலகத்தின் தாளம்
கெட்டி மேளம் மணக்கோலம்

தனிமையில் இருந்து அனல் விடும் மூச்சு
ஹா.. ஹா.. ஹா....
தழுவிடும் இருவர் குளிர் விடும் மூச்சும்
ஹ்ஹா,,, ம்ஹ்ஹா...ம்ஹ்ஹா..
அன்புடன் மனைவி கணவனை அழைப்பாள்
அம்மா அம்மா அம்மா
ஆசையில் கணவன் மனைவியை அழைப்பான்
அய்யா அய்யா அய்யா
ஆசை உண்டானதால் ஓசை உண்டானது

டிக் டிக் டிக் டிக் டிக் டிக் டிக்
இது மனசுக்குத் தாளம்
டக் டக் டக் டக் டக் டக் டக்
இது உறவுக்குத் தாளம்
காதல் உலகத்தின் தாளம்
கெட்டி மேளம் மணக்கோலம்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.