பாட்டு ஒரு பாட்டு பாடல் வரிகள்

Last Updated: Jun 02, 2023

Movie Name
Thaai Sollai Thattadhe (1961) (தாய் சொல்லைத் தட்டாதே)
Music
K. V. Mahadevan
Year
1961
Singers
P. Susheela, T. M. Soundararajan
Lyrics
Kannadasan
ம்ம் ம்ம்ம்ம் ம்ம் ம்ம்ம்ம்ம்ம்
பாட்டு ஒரு பாட்டு பாட்டு ஓரே ஒரு பாட்டு
பாட்டு ஒரு பாட்டு பாட்டு ஓரே ஒரு பாட்டு

ஏட்டினிலும் எழுத்தினிலும் ஒரே ஒரு பாட்டு அதை
எழுதும் போது மயக்கம் வரும் ஓரே ஒரு பாட்டு
ஏட்டினிலும் எழுத்தினிலும் ஒரே ஒரு பாட்டு அதை
எழுதும் போது மயக்கம் வரும் ஓரே ஒரு பாட்டு

தோட்டம் தேடி நடக்கச் சொல்லும் ஒரே ஒரு பாட்டு
தோட்டம் தேடி நடக்கச் சொல்லும் ஒரே ஒரு பாட்டு
தூக்கமின்றி அலைய வைக்கும் ஒரே ஒரு பாட்டு

பாட்டு ஒரு பாட்டு பாட்டு ஓரே ஒரு பாட்டு

தாய் தடுத்தால் கேட்பதில்லை ஒரே ஒரு பாட்டு பெற்ற 
தந்தையையும் மதிப்பதில்லை ஓரே ஒரு பாட்டு
தாய் தடுத்தால் கேட்பதில்லை ஒரே ஒரு பாட்டு பெற்ற 
தந்தையையும் மதிப்பதில்லை ஓரே ஒரு பாட்டு

பாய் விரித்துப் படுக்கும் போதும் ஓரே ஒரு பாட்டு
பாய் விரித்துப் படுக்கும் போதும் ஓரே ஒரு பாட்டு
பாதியிலே விழிக்கச் சொல்லும் ஒரே ஒரு பாட்டு

பாட்டு ஒரு பாட்டு பாட்டு ஓரே ஒரு பாட்டு

உறவு பார்த்து வருவதில்லை உருவம் கண்டு பிறப்பதில்லை
நிலவு மங்கை எழுதி வைத்த பாட்டு 
உறவு பார்த்து வருவதில்லை உருவம் கண்டு பிறப்பதில்லை
நிலவு மங்கை எழுதி வைத்த பாட்டு நம் 
இருவருக்கும் தெரிந்தது தான் காதலென்னும் பாட்டு

பாட்டு ஒரு பாட்டு பாட்டு ஓரே ஒரு பாட்டு காதல்
பாட்டு ஒரு பாட்டு பாட்டு ஓரே ஒரு பாட்டு

ம்ம் ம்ம்ம்ம் ம்ம் ம்ம்ம்ம்ம்ம்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.