என்றென்றும் புன்னகை பாடல் வரிகள்

Last Updated: May 29, 2023

Movie Name
Alaipayuthey (2000) (அலைபாயுதே)
Music
A. R. Rahman
Year
2000
Singers
A. R. Rahman, Clinton Cerejo, Shankar Mahadevan, Srinivas
Lyrics
Vairamuthu
என்றென்றும் 
என்றென்றும் புன்னகை
முடிவில்லா புன்னகை
இன்று நான் மீண்டும் மீண்டும் பிறந்தேன்
ஒரு துளி பார்வையிலே

என்றென்றும் 
என்றென்றும் புன்னகை
முடிவில்லா புன்னகை
இன்று நான் மீண்டும் மீண்டும் பிறந்தேன்
ஒரு துளி பார்வையிலே

ஓ என்னுயிரே 
ஓ என்னுயிரே 
ஓ என்னுயிரே 
ஓ என்னுயிரே 

தீம் தீம் தனன தீம் தனனன
ஓஹோ ஹோ ஹோ வானமே எல்லையோ
தீம் தீம் தனன தீம் தனனன
ஓஹோ ஹோ ஹோ காதலே எல்லையோ

தீம் தீம் தனன தீம் தனனன
ஓஹோ ஹோ ஹோ வானமே எல்லையோ
தீம் தீம் தனன தீம் தனனன
ஓஹோ ஹோ ஹோ காதலே எல்லையோ

என்றென்றும் புன்னகை
முடிவில்லா புன்னகை
இன்று நான் மீண்டும் மீண்டும் பிறந்தேன்
ஒரு துளி பார்வையிலே

ஓ என்னுயிரே 
ஓ என்னுயிரே 
ஓ என்னுயிரே 
ஓ என்னுயிரே 

தீம் தீம் தனன தீம் தனனன
ஓஹோ ஹோ ஹோ வானமே எல்லையோ
தீம் தீம் தனன தீம் தனனன
ஓஹோ ஹோ ஹோ காதலே எல்லையோ

தீம் தீம் தனன தீம் தனனன
ஓஹோ ஹோ ஹோ வானமே எல்லையோ
தீம் தீம் தனன தீம் தனனன
ஓஹோ ஹோ ஹோ காதலே எல்லையோ (இசை)

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.