மொட்ட பையன் பாடல் வரிகள்

Last Updated: Oct 01, 2023

Movie Name
Kanchana 2 (2015) (காஞ்சனா 2)
Music
S. Thaman
Year
2015
Singers
K. S. Chithra
Lyrics
Viveka
மொட்ட பையன் மொட்ட பையன் ரொம்ப ரொம்ப கெட்ட பையன்
மொட்ட பையன் மொட்ட பையன் ரொம்ப ரொம்ப கெட்ட பையன்

கெட்ட பையன் கெட்ட பையன் என் உசுர தோட்ட பையன்

இந்த உறவு கெடைக்குமா நெஞ்சம் தவிச்சதே
ஆண்டவா வரமுன் இன்று தான் கையில் கெடச்தே

நாம் காதல் ஜேய்க்கும் நேரமே
கண்ணில் கடவுள் தோன்றுமே

உன் பாத கொலுசு
மோதித் தெரிக்கும் நானும் ரசித்து நாளைக் களிப்பேனே

மொட்ட பையன் மொட்ட பையன் ரொம்ப ரொம்ப கெட்ட பையன்

நெஞ்சுக்குள்ளே இருந்தது வார்த்தைகளை விழுந்தது
இந்த் நொடி இந்த நொடி மண்ணிலே சொர்க்கம் கண்டேன்

என்னவனை தந்ததற்கு சாமிக்கு நன்றி சொன்னேன்
ஒரு கோடி வருஷம் வாழ்ந்தான பிறகும்
என் உடல் அதிர உயிர் அதிர உன்னை நினைத்து என்னை மறந்தேனே

உன்னை விட அழகிகள் எத்தனையோ உலகிலே
இருக்கலாம் அது எல்லாம் எனக்களகு இல்லை
சிரிக்கும் உன் சிரிப்பு தான் அலகுகளின் எல்லை

தேரோடும் தெருவில் நீ போக பார்த்தால்
நான் மதம் மறந்து உனதறுகில்
இடம் பிடிக்க வந்து தவிப்பேனே

மொட்ட பையன் மொட்ட பையன் ரொம்ப ரொம்ப கெட்ட பையன்
கெட்ட பையன் கெட்ட பையன் என் உசுர தோட்ட பையன்

இந்த உறவு கெடைக்குமா நெஞ்சம் தவிச்சதே
அந்த வரமுன் இன்று தான் கையில் கெடச்தே

நாம் காதல் ஜெயிக்கும் நேரமே
கண்ணில் கடவுள் தோன்றுமே

உன் பாத கொலுசு மோதித்தெரிக்கும் நாதம் ரசித்து
நாளை களிப்பேனே

மொட்ட பையன் மொட்ட பையன்
ரொம்ப ரொம்ப கெட்ட பையன்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.