மாஞ்சா பாடல் வரிகள்

Last Updated: Feb 06, 2023

Movie Name
Maan Karate (2014) (மான் கராதே)
Music
Anirudh Ravichander
Year
2014
Singers
Madhan Karky
Lyrics
Madhan Karky
மாஞ்சா போட்டு தான் நெஞ்சாங்கூட்டுல பட்டம் விட்டு போனா
மாங்கா மண்டையில் பூங்கா செஞ்சு தான் காதல் நட்டு போனா
ஹே குச்சி ஐஸுல எச்சி வச்சவ பிச்சி என்ன தின்னா
ஹே ஹே ஹே ஹோலி கண்ணுல பீலிங் காட்டி தான் காலி காலி பண்ணா
ஹே பிக்காலியா ரோட்டுமேலே பாடவிட்டு
தக்காளியா என்ன உருட்டி விட்டா
ஹே நாஷ்டா துன்னுட்டு நீட்டா தூங்குவேன் நான்
கொய்யால இப்ப காதல் வந்து ஆடுறேன்
தா தசும்த கிட்ட த தா தசும்த கிட்ட த தா
தசும்த கிட்ட த தா தசும்த கிட்ட த தா
….
ஹே மாஞ்சா போட்டு தான் நெஞ்சாங்கூட்டுல பட்டம் விட்டு போனா
ஹே ஹே ஹே மாங்கா மண்டையில் பூங்கா செஞ்சு தான் காதல் நட்டு போனா

ஒ மாமா Come to my baby won’t you come right now
We can fed it out in the sun
We can burn it up and heat it up
and take it down gonna be crazy am super fun
ஒ மாமா Come to my baby won’t you come right now
We can fed it out in the sun
We can burn it up and heat it up
and take it down gonna be crazy am super fun

ஒன் பிட்ச் கேட்ச்சில காதல் பிட்ச்சில கேட்ச் ஆகி நின்னேன்
லா பால் ஒண்ணுல மிடில் ஸ்டம்ப்புல ஏண்டி போல்டு பண்ண
ஹே யாக்கர் ஏத்தினேன் யாத்தே செக்சியா சிக்சர் தூக்கி வுட்டா
ஹே ஹே ஹே லோட்டாங்கையில நெஞ்ச கிழிச்சு தான் காமடி ஆக்கி புட்டா
டும்மாங்கோலியா நான் இங்க நின்னேன்
கும்பிட்டு போனா நான் என்ன பண்ணேன்
ஓடு கைத நாங்க பீட்டரு
நீ மைதா கோந்து போஸ்ட்டறு
அவ்ளோதான் நம்ம மேட்டரு அட நான்
கொய்யால இப்ப காதல் வந்து ஆடுறேன்
தா தசும்த கிட்ட த தா தசும்த கிட்ட த தா
தசும்த கிட்ட த தா தசும்த கிட்ட த தா
….
மாஞ்சா போட்டு தான் நெஞ்சாங்கூட்டுல பட்டம் விட்டு போனா
மாங்கா மண்டையில் பூங்கா செஞ்சு தான் காதல் நட்டு போனா
ஒ மாமா Come to my baby won’t you come right now
We can fed it out in the sun
We can burn it up and heat it up
and take it down gonna be crazy am super fun
ஒ மாமா Come to my baby won’t you come right now
We can fed it out in the sun
We can burn it up and heat it up
and take it down gonna be crazy am super fun
தா தசும்த கிட்ட த தா தசும்த கிட்ட த தா
தசும்த கிட்ட த தா தசும்த கிட்ட த தா

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.