மோனா மோனா பாடல் வரிகள்

Last Updated: Mar 21, 2023

Movie Name
Lingaa (2014) (லிங்கா)
Music
A. R. Rahman
Year
2014
Singers
Mano, Tanvi Shah
Lyrics
Madhan Karky
மோனா மோனா மோனா மோனா ஹே
மோன மோன மோன காஸோலினா
மோனா மோனா மோனா மோனா ஹே
மோனா மோனா மோனா காஸோலினா

அடி மோனா மி டியர் காஸோலினா
நெஞ்சு தான குதிக்குதடி டிரம்போலினா
உன் கண்ணு காம்‌பேஸ
நா உன் கொலம்பஸ
நங்கூரம் நான் போட
நீ ஆட காதல் வெடிக்குது பட்டாசா

காஸோலினா நான் தேனா
ஹே லிங்கா ஆடலாம் லிங்கா லிங்கா
நான் இங்கு தங்க முன்னா நீந்தான் கிங்கா
கப்பலில தீ வெச்ச
கடலில தீ வெச்ச
காதோடு காதாக என் நெஞ்சில் தீ வெச்ச

மோனா மோனா மோனா மோனா ஹே
மோன மோன மோன காஸோலினா
மோனா மோனா மோனா மோனா ஹே
மோனா மோனா மோனா காஸோலினா

கசான கசான போல உன் மோனா
குத்தாசு நீ அல்ல விழக்கவா
நீதானே நேரெனியா ஓ நீதான் காஸோலினா
நீதானே ஓ நீத்தா காஸோலினா

சாராங்கி நரம்ப நான் ஏங்கிக் கடந்தேன்
நீ என்ன ஒரசா நா என்ன மறந்தேன்
பீரங்கி குழலில் நான் தூங்கி கிடந்தேன்
நீ காதல கொடுத்த நா வானில் பறந்தேன்
உன் விலா சொல்ல எதில் என்ன சாய்ச்ச
கள்ள வெள்ள மனசில் தீ பாய்ச்ச
யாரும் என்ன அடிச்சதில்லையே

மோனா மோனா மோனா மோனா ஹே
மோன மோன மோன காஸோலினா
மோனா மோனா மோனா மோனா ஹே
மோனா மோனா மோனா காஸோலினா
நெஞ்சு தான குதிக் கூதாடி டிரம்போலினா

அம்பு வெச்சு மீன் பிடிச்சா
என்னோட கண்ணோட ஆம்பள தேனே என்ன குடிச்சா

உன் கட்ட வெறலில் நான் ரேகை எடுத்தேன்
அத நெத்தியில வெச்சு நான் உன்ன தொறந்தேன்
நா கன்னி கணினி போல் பூட்டி கிடந்தேன்
முத்தம் வெச்சு நீ தொறக்க காதல் சுமந்தேன்
தேக்க தேக்க இதயத்த ஹாக் பண்ண
உள்ள உள்ள என்ன என்ன பார்த்தேனே
யாரும் என்ன இதுவர சிற பிடிச்ச தில்லையே

மோனா மோனா மோனா மோனா ஹே
மோன மோன மோன காஸோலினா
மோனா மோனா மோனா மோனா ஹே
மோனா மோனா மோனா காஸோலினா

அடி மோனா மி டியர் காஸோலினா
நெஞ்சு தான குதிக்குதடி டிரம்போலினா
உன் கண்ணு கொலம்பஸ
நா உன் கொலம்பஸ
நங்கூரம் நான் போட
நீ ஆட காதல் வெடிக்குது பட்டாசா

ஹே லிங்கா ஆடலாம் லிங்கா லிங்கா
நான் இங்கு தங்க முன்னா நீ தான் கிங்கா
உன் கண்ணு காம்பஸ்ஸ
நா உன் கொலம்பஸ
நங்கூரம் நான் போட
நீ ஆட காதல் வெடிக்குது பட்டாசா

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.