இந்தியனே வா பாடல் வரிகள்

Movie Name
Lingaa (2014) (லிங்கா)
Music
A. R. Rahman
Year
2014
Singers
A. R. Rahman
Lyrics
Vairamuthu
இந்தியனே வா புது இமயத்தை உண்டாக்க வா
இளையவனே வா மழை தண்ணீரில் பொன் செய்வோம் வா
துளிகள் கூடி ஆறாகும்
நீ வரலாற்று துளியாக வா
வலியவனே வா
உன் வலது கரம் அணையாகும் வா
இரு மலைகளை பொருத்தி நதிகளை நிறுத்தி
விஞ்ஞான கோவில் ஒன்றை காட்டுவோம்

சேருவோமா சேருவோமா ஒர் ஜாதி ஆவோமா
சேருவோமா சேருவோமா ஒர் ஜாதி ஆவோமா
ஊரெல்லாம் சேருவோமா உற்சாகம் கொள்வோமா
பட்டாளம் கான்போமா கான்போமா
இந்தியனே வா புது இமயத்தை உண்டாக்க வா

தநீர் இல்லாமல் மனிதர் கிடயாது வா
மனிதர் இல்லாமல் மாற்றம் கிடயாது
துளியாகி வெளியாகி போராடு

சேருவோமா சேருவோமா ஒர் ஜாதி ஆவோமா
சேருவோமா சேருவோமா ஒர் ஜாதி ஆவோமா
விலங்கிட்ட விலங்காக இனி மேலும் வாழ்வோமா
போர்க் காலம் கான்போமா கான்போமா
இந்தியனே வா புது இமயத்தை உண்டாக்க வா

வெள்ளை இருள் நீங்கி காந்தி தேசம்
பேர் பெற வேண்டும்
கங்கை காவேரி தொட வேண்டும்
நம் பாலை வனத்தில் பாலை விட வேண்டும்

சேருவோமா சேருவோமா ஒர் ஜாதி ஆவோமா
வெல்வோமா வெல்வோமா விதி யெல்லாம் வெல்வோமா
வரலாறு பார்போமா கண்ணமா கண்ணமா
கச்சேரி கான்போமா கான்போமா
வரலாறு பார்போமா கண்ணமா கண்ணமா
கச்சேரி கான்போமா கான்போமா

ஒன்று படு வென்று விடு
உலகில் பெரி தென்று எதும் இல்லை வா
பறக்கும் வானம் அது பெரியது தானே
சிறாகின் முன்னே அது சிறியது தானே
தேசம் ஒன்றாய் செய்வோமா

சேருவோமா சேருவோமா ஒர் ஜாதி ஆவோமா
சேருவோமா சேருவோமா ஒர் ஜாதி ஆவோமா

இந்தியனே வா புது இமயத்த்தை உண்டாக்க வா
இளையவனே வா மழை தண்ணீரில் பொன் செய்வோம் வா
துளிகள் கூடி ஆறாகும்
நீ வரலாற்று துளியாக வா
வலியவனே வா
உன் வலது கரம் அணையாகும் வா
இரு மலைகளை பொருத்தி நதிகளை நிறுத்தி
விஞ்ஞான கோவில் ஒன்றை காட்டுவோம்

சேருவோமா சேருவோமா ஒர் ஜாதி ஆவோமா
வெல்வோமா வெல்வோமா விதியெல்லாம் வெல்வோமா
மலை கட்டி வாழ்ந்தோமே
அணை கட்டி வாழ்வோமா
கொடி கட்டி ஆழ்வோமா ஆழ்வோமா

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.