ஓடி விளையாடு பாடல் வரிகள்

Movie Name
Kappalottiya Thamizhan (1961) (கப்பலோட்டிய தமிழன்)
Music
G. Ramanathan
Year
1961
Singers
Seerkazhi Govindarajan
Lyrics
Bharathiar
ஓடி விளையாடு பாப்பா
ஓடி விளையாடு பாப்பா
நீ ஓய்ந்திருக்கலாகாது பாப்பா
ஓடி விளையாடு பாப்பா
கூடி விளையாடு பாப்பா
கூடி விளையாடு பாப்பா
ஒரு குழந்தையை வையாதே பாப்பா
ஓடி விளையாடு பாப்பா

பாலை பொழிந்து தரும் பாப்பா
அந்த பசு மிக நல்லதடி பாப்பா
பாலை பொழிந்து தரும் பாப்பா
அந்த பசு மிக நல்லதடி பாப்பா
வாலை குழைத்து வரும் நாய் தான்
அது மனிதர்க்கு தோழனடி பாப்பா

பொய் சொல்ல கூடாது பாப்பா
என்றும் புறம் சொல்லாகாது பாப்பா
பொய் சொல்ல கூடாது பாப்பா
தெய்வம் நமக்கு துணை பாப்பா
ஒரு தீங்கு வர மாட்டாது பாப்பா
ஓடி விளையாடு பாப்பா

காலை எழுந்தவுடன் படிப்பு
பின்பு கனிவு கொடுக்கும் நல்ல பாட்டு
மாலை முழுதும் விளையாட்டு
என்று பழக்கப் படுத்திக்கொள்ளு பாப்பா
காலை எழுந்தவுடன் படிப்பு

அச்சம் தவிர்
ஆண்மை தவறேல்
இளைத்தல் இகழ்ச்சி
ஈகைத் திரள்

பின்பு கனிவு கொடுக்கும் நல்ல பாட்டு

முருகா முருகா முருகா
வருவாய் மயில் மீதினிலே
வடிவேளுடனே வருவாய்
தருவாய் நலமும் தாகமும் புகழும்
தவமும் திறமும் தனமும் கணமும்
முருகா முருகா முருகா

ஜாதிகள் இல்லையடி பாப்பா
ஜாதிகள் இல்லையடி பாப்பா
குல தாழ்ச்சி உயர்ச்சி சொல்லல் பாவம் பாப்பா
ஜாதிகள் இல்லையடி பாப்பா
நீதி உயர்ந்த மதி கல்வி அன்பு
நிறைய உடையவர்கள் மேலோர் பாப்பா
ஓடி விளையாடு பாப்பா

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.