சின்ன குழந்தைகள் பாடல் வரிகள்

Movie Name
Kappalottiya Thamizhan (1961) (கப்பலோட்டிய தமிழன்)
Music
G. Ramanathan
Year
1961
Singers
P. Susheela
Lyrics
Bharathiar
சின்ன குழந்தைகள் போல் விளையாடி சிரித்து களித்திடுவான்
அவன் சிரித்து களித்திடுவான்
சின்ன குழந்தைகள் போல் விளையாடி சிரித்து களித்திடுவான்
அவன் சிரித்து களித்திடுவான்

கோபத்திலே ஒரு சொல்லிற் சிரித்து குலுங்கிட செய்திடுவான்
கோபத்திலே ஒரு சொல்லிற் சிரித்து குலுங்கிட செய்திடுவான்
மனஸ்தாபத்திலே ஒன்று செய்து மகிழ்ச்சி தளிர்த்திட செய்திடுவான்
மனஸ்தாபத்திலே ஒன்று செய்து மகிழ்ச்சி தளிர்த்திட செய்திடுவான் ஆ….
சின்ன குழந்தைகள் போல் விளையாடி சிரித்து களித்திடுவான்
அவன் சிரித்து களித்திடுவான்

ஆபத்திலே வந்து பக்கத்திலே நின்று அதனை விளக்கிடுவான்
ஆபத்திலே வந்து பக்கத்திலே நின்று அதனை விளக்கிடுவான்
சுடர் தீபத்திலே விழும் பூசிகள் போல் வரும் தீமைகள் கொன்றிடுவான்
சுடர் தீபத்திலே விழும் பூசிகள் போல் வரும் தீமைகள் கொன்றிடுவான் ஆ….
சின்ன குழந்தைகள் போல் விளையாடி சிரித்து களித்திடுவான்
அவன் சிரித்து களித்திடுவான்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.