ஓடி விளையாடு பாப்பா பாடல் வரிகள்

Odi Vilaiyaadu Paapa
Movie Name Odi Vilaiyaadu Paapa
Movie Name (in Tamil) ஓடி விளையாடு பாப்பா
Starring S. S. Rajendran, B. Saroja Devi
Music V. Krishnamoorthy
Year 1959
Rating

5

Plot

Odi Vilaiyaadu Paapa shares its name with a poem written by Tamil poet Subramania Bharati.

It was directed by V. Srinivasan (who later became popularly known as Muktha Srinivasan) and produced by the studio Jagajothi Films. The story and dialogues were written by K. Appannaraj, while the cinematography was handled by Sampath and E. N. Balakrishnan. The art director was Angamuthu, the editor was N. G. Rajan and the music director was V. Krishnamoorthy, while the lyrics were written by Kambadasan. Bharati was also credited as lyricist. The length of the film was 14,517 feet (4,425 m).

Excellent (1) Vote
Good (0) Vote
Average (0) Vote
Fair (0) Vote
Poor (0) Vote