ஓடி விளையாடு பாப்பா பாடல் வரிகள்

Movie Name
Odi Vilaiyaadu Paapa (1959) (ஓடி விளையாடு பாப்பா)
Music
V. Krishnamoorthy
Year
1959
Singers
Seerkazhi Govindarajan
Lyrics
Bharathiar

ஓடி விளையாடு பாப்பா – நீ
ஓய்ந்திருக்கலாகாது பாப்பா
ஓடி விளையாடு பாப்பா
ஓய்ந்திருக்கலாகாது பாப்பா,(ஓடி)

கூடி விளையாடு பாப்பா, - ஒரு
குழந்தையை வையாதே பாப்பா..நீ
ஓடி விளையாடு பாப்பா – நீ
ஓய்ந்திருக்கலாகாது பாப்பா

அமிழ்தில் இனியதடி பாப்பா! - நம்
ஆன்றோர்கள் தேசமடி பாப்பா
தமிழ்த்திரு நாடு தன்னைப் பெற்ற - எங்கள்
தாயென்று கும்பிடடி பாப்பா.....நீ

ஓடி விளையாடு பாப்பா – நீ
ஓய்ந்திருக்கலாகாது பாப்பா
ஓடி விளையாடு பாப்பா – நீ
ஓய்ந்திருக்கலாகாது பாப்பா...

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.