கோவில் முழுதுங் கண்டேன் பாடல் வரிகள்

Movie Name
Thai Ullam (1952) (தாய் உள்ளம்)
Music
Chittor V. Nagaiah
Year
1952
Singers
M. L. Vasanthakumari
Lyrics

கோவில் முழுதுங் கண்டேன் – உயர்
கோபுரம் ஏறிக் கண்டேன்
தேவாதி தேவனை யான் – எங்குந்
தேடியுங் கண்டிலேனே...(கோவில்)

தெப்பக் குளங் கண்டேன் – சுற்றித்
தேரோடும் வீதி கண்டேன்
தேவாதி தேவானை யான் – எங்குந்
தேடியுங் கண்டிலேனே...(கோவில்)

உள்ளத்தில் உள்ளானடி – அது நீ
உணர வேண்டுமடி
உள்ளத்தில் காண்பாயெனில் – கோயில்
உள்ளேயுங் காண்பாயடி.......

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.