நிலவே நில்லாய் ஓடாதே பாடல் வரிகள்

Movie Name
Thai Ullam (1952) (தாய் உள்ளம்)
Music
Chittor V. Nagaiah
Year
1952
Singers
Jikki
Lyrics
Kanakasurabhi

ஓஹோஹோ நிலவே நில்லாய்
ஓடாதே எதிரே நில்லாய்
பாலாக நீதான் பாரிலெங்கும் வாரி வீசும்
ஆரமுதில் மூழ்க வந்தேனே (ஓஹோஹோ)

மனம் ஆளும் மன்னன் நீதானே
உனை நாடுங் கன்னி நான்தானே
மின்னுந் தாரை ஆவேனே வானில்
நீந்துவேனே இன்பம் ஏந்துவேனே...(ஓஹோஹோ)

பாலாழி போலே துள்ளுது உள்ளம்
பாடுவேனே நடம் ஆடுவேனே
ஓஹோஹோ நிலவே நில்லாய்
ஓடாதே எதிரே நில்லாய்.......

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.