ஹரே ராமா ஹரே கிருஷ்ணா பாடல் வரிகள்

Last Updated: Oct 01, 2023

Movie Name
Aarampam (2013) (ஆரம்பம்)
Music
Yuvan Shankar Raja
Year
2013
Singers
Tanvi Shah
Lyrics
Pa. Vijay
ஹரே ராமா ஹரே கிருஷ்ணா
என்ன செய்வேன் இனிமே
கொஞ்சம் பீட்டும் கொஞ்சம் ஹாட்டும்
ஒன்னான சுகமே

ஹரே ராமா ஹரே கிருஷ்ணா
என்ன செய்வேன் இனிமே
கொஞ்சம் பீட்டும் கொஞ்சம் ஹாட்டும்
ஒன்னான சுகமே

நெஞ்சுல பேச பெசோச கூச
மீச மொதுதுல
கண்ணுல ஆச ஆச ரோசா வீச
தூசு உதுதுல ..

ஏய் என்னால பார்குற
நெஞ்சம் சொல் பேச்சு கேகால
நீ என்னமோ நேனைகுற
என்ன செய்றது தெரியல
ஹையயையோ .. I’m Gonna Feel The Beat And Let My Body Go..
ஹையயையோ .. Come on Feel The Heat And Let Your Body Flow..

மேகத்துக்கும் பூமிக்கும் நடுவுல
மரகுறேன் மேதகுறேன் புரியல
என்னகுல நானே Naan இல்ல
அடடா நானா நான் இல்ல
உள்ள இருக்கு திருட்டு இல்லைட
வெளிய எல்லாம் தெரியும் வெல்வெட
வா சேர்த்துக்கோ கைகள
வட்டம் அடிக்கலாம் பூமிய ..
தரரரற .. I’m Gonna Feel The Beat And Let My Body Go
தரரரற .. Come on Feel The Heat And Let Your Body Flow

ரைட் எது ராங்கு எது தெரியல
யார் இங்க தப்பு தண்டா பண்ணல
மனசில் தாம் தூம் திறநானா
மயங்கி தயங்கி திரிந்தேன் நா
அடடா ஆடி அதிரும் அறாது
அடங்க மறுக்கும் தினமும் உன் கூத்து
யார் கேப்பது நம்மதான்
கைய கட்டுமா காத்துதான் ..
தரரரற .. I’m Gonna Feel The Beat And Let My Body Go
தரரரற .. Come on Feel The Heat And Let Your Body Flow

ஹரே ராமா ஹரே கிருஷ்ணா
என்ன செய்வேன் இனிமே
கொஞ்சம் பீட்டும் கொஞ்சம் ஹாட்டும்
ஒன்னான சுகமே

நெஞ்சுல பேச பெசோச கூச
மீச மொதுதுல
கண்ணுல ஆச ஆச ரோசா வீச
தூசு உதுதுல ..

ஏய் என்னால பார்குற
நெஞ்சம் சொல் பேச்சு கேகால
நீ என்னமோ நேனைகுற
என்ன செய்றது தெரியல
ஹையயையோ .. I’m Gonna Feel The Beat And Let My Body Go..
ஹையயையோ .. Come on Feel The Heat And Let Your Body Flow..

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.