ஹரே ராமா ஹரே பாடல் வரிகள்

Last Updated: Jun 02, 2023

Movie Name
Podaa Podi (2012) (போடா போடி)
Music
Dharan Kumar
Year
2012
Singers
Dharan Kumar
Lyrics
Pa. Vijay
யார் நீ friend ah னோ
fling னோ இல்லை
எனக்கு நீ யார் கனவா னோ
உறவா னோ இல்லை
காதல் என்று சொன்னாலே
காதில் வந்து சொன்னாலே
காதல் என்று சொன்னாலே யே யே...

காதல் என்று சொல்வேனே
காதில் வந்து சொல்வேனே
காதல் என்று சொன்னாலே யே யே...

ஹரே ராமா ஹரே க்ரிஷ்ணா சேவ் மை லவ்...
ஹரே ராமா ஹரே க்ரிஷ்ணா
கெஞ்சி கெஞ்சி கேட்கின்றேன் சேவ் மை லவ்
(ஹரே ராமா)

நான் உன்னை போடி என்றாலோ
மீண்டும் நீ ஓடி வருவாயே
கியுட்டா ஒரு முத்தம் தந்தாலோ போதும்
காதல் நீ என்று உன்னை நான்
Wife ah க கன்வேர்ட் செய்ய தான்
நான் ஏதோ மைன்டில் செல்கின்றேன் ஓ யே...

சின்ன சின்ன சண்டைகள் போடாதே
காதல் வந்து ஜொரில் சீன் போடாதே
கல்லானாலும் புல்லானாலும்
என்னுடைய போய் friend நீ தானே

யார் நீ friend ah னோ
fling னோ இல்லை
எனக்கு நீ யார் உறவா னோ
கனவா னோ இல்லை

நீயும் நானும் சேர்ந்தாலே
நாட்கள் கோடி பத்தாதே
போதும் என்று தோன்றாதே யே யே...

காதல் என்று சொன்னாலே
காதில் வந்து சொன்னாலே
மீண்டும் என்னுல் வந்தாலே யே யே...

ஹொ ஹொ ஹரே ராமா
ஹொ ஹொ ஹரே க்ரிஷ்ணா

ஹொ ஹொ சேவ் மை லவ்...

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.