லவ்கு யேஸ்சுங்குராளே பாடல் வரிகள்

Last Updated: Sep 24, 2023

Movie Name
Theeya Velai Seiyyanum Kumaru (2013) (தீயா வேலை செய்யனும் குமாரு)
Music
C. Sathya
Year
2013
Singers
Pa. Vijay
Lyrics
Pa. Vijay
குழு: லவ்கு யேஸ்சுங்குராளே...
தீயா வேளை செஞ்சுட குமாரு
நீயா காதல் சொல்லிட
தீயா வேளை செஞ்சுட குமாரு
நீயா காதல் சொல்லிட

பெ: சூ... மந்திரிக்கா மந்திரிக்கா
மந்திரம் போட வந்திருக்கா
வந்திருக்கா வந்திருக்கா வந்திருக்கா
யேன் சொல்லிருக்கா சொல்லிருக்கா
காதில் காதல் சொல்லிருக்கா
சொல்லிருக்கா சொல்லிருக்கா சொல்லிருக்கா
யேன் கன்னத்த கன்னத்த தொட்டிருக்கான்
அவன் யென்னத்த வச்சிருக்கான்
வெக்கத்த வெக்கத்த விட்டிருக்கான்
அதில் முத்தத்த சுத்திருக்கான்

ஆ: ஹேய் சட்டுனு சட்டுனு சொல்லிபுட்டா
பின் சட்டையில் தல்லிபுட்டா
ஹேய் பட்டுனு பட்டுனு சொக்கவிட்டா
யென் பக்கத்தில் நின்னு புட்டா

குழு: லவ்கு யேஸ்சுங்குராளே...
கொஞ்சமா இச்சுங்குராளே
இப்பதான் ளே
ஆசையா அசத்துங்குராளே
அச்சச்சோ இஸ்துங்குராளே
ரொம்பத்தான் ஒஸ்துங்குராளே
சிக்கிக்கிடாளே

பெ: உருண்ட நிலா ஹேய் நிலா...
திரண்ட நிலா

ஆ: ஹேய் கடஞ்ச நிலா
ஹேய் அங்க இங்க தங்கம் இங்க
வளஞ்ச நிலா

பெ: யேன் காதலத்தான் மூடிவச்சா
குட்டி குட்டி கண்ணுக்குள்ள
மனசயும் கெடுத்துபுட்டா
தட்டு தட்டா நெஞ்சுக்குள்ள

ஆ: அடடா...
இந்த பூலோகம் பாத்ததில்ல
இது போல வேர யேத
யாரயும் கண்டதே இல்ல

குழு: யேஸ்சுங்குராளே...//
லவ்கு யேஸ்சுங்குராளே...//
கொஞ்சமா இச்சுங்குராளே
இப்பதான் ளே
ஆசையா அசத்துங்குராளே
அச்சச்சோ இஸ்துங்குராளே
ரொம்பத்தான் ஒஸ்துங்குராளே
சிக்கிக்கிடாளே

ஆ: தனிஞ்சவளே இவ இஞ்சு...///
இஞ்சா கனிஞ்சவளா

பெ: இனிச்சவளா உன் காதில் வந்து காதல்
பூவா தினிச்சவளே

ஆ: ஓ... வெள்ளி மாலை வெள்ளி மாலை
வெட்டி வெட்டி செஞ்ச சோலை
பாதரசம் போலிருக்கும்
பக்கம் நின்னு பாக்கையில

பெ: படவா... நீ வாய் பேசி யேக்கிரியே
அழகா சாக்கிரியே
எங்கெங்கோ கொண்டு போரியே

குழு: லவ்கு யேஸ்சுங்குராளே...
கொஞ்சமா இச்சுங்குராளே
இப்பதான் ளே
ஆசையா அசத்துங்குராளே
அச்சச்சோ இஸ்துங்குராளே
ரொம்பத்தான் ஒஸ்துங்குராளே
சிக்கிக்கிடாளே

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.