மாயா மச்சிந்தா பாடல் வரிகள்

Last Updated: Mar 21, 2023

Movie Name
Indian (1996) (இந்தியன்)
Music
A. R. Rahman
Year
1996
Singers
S. P. Balasubramaniam, Swarnalatha
Lyrics
Vairamuthu
பெண் : மாயா மச்சீந்திரா
மச்சம் பார்க்க வந்தீரா
மாயங்கள் காட்டி
மோசம் செய்யும் மாவீரா

ஆண் : மாறன் கலைக்கூடம்
மஞ்சத்தில் உருவாக்கும்
மேஸ்திரி காதல் சாஸ்திரி

பெண் : மார்பில் விளையாட
மன்னன் கை விசைப் போட
ராத்திரி அடச்சீ போக்கிரி

ஆண் : உருமாறி உருமாறி
ஓவியப்பெண் உனைத் தேடி
வருவேனே வாரித் தருவேனே

பெண் : தடை தாண்டும் படை வீரா
உடையாக அணிவீரா தம்பூரா
மீட்டும் கிங்கரா

ஆண் : உனை நானும் அணையாது
விழி வாசல் அடையாது
கஞ்சிரா தட்டக் கொஞ்சிறா
மாயா மச்சீந்திரா
மச்சம் பார்க்க வந்தாரா
மாயங்கள் காட்டி

பெண் : மோசம் செய்யும் மாவீரா

===

பெண் : உன்னை நான் சந்தித்தால்
உள்ளத்தில் தித்தித்தை
தகதிமித் தகதிமித் தாளம்

ஆண் : உன்னை நான் சிந்தித்தால்
உண்டாகும் தித்திப்பை
உதடுக்குள் பொத்தி வைத்தேன் நாளும்

பெண் : பொத்தி வைத்த தித்திப்பை நீ தந்தாலென்ன
முத்தமிட்டு சர்க்கரை நோய் வந்தாலென்ன

ஆண் : தினமும் தினமும் வரலாமா
தவணை முறையில் தரலாமா
சொல்லடி சோன் பப்படி

பெண் : செயலில் இறங்கு சீக்கிரமா
மீனம் மேஷம் பாக்கணுமா
மென்னுடா என்னைத் தின்னுடா

ஆண் : மாயா மச்சீந்திரா
மச்சம் பார்க்க வந்தாரா

பெண் : மாயங்கள் காட்டி
மோசம் செய்யும் மாவீரா

====

ஆண்குழு : செய்...செய்..செய்..

பெண்குழு : தரத் தரத் தரத் த்ரத்த தரத் த்ரத்த (இசை)

பெண் : அன்பே என் பேரென்ன
நான் வாழும் ஊரென்ன
அறியாமல் உன்னைக் கேட்டேன் நானே

ஆண் : பெண்ணே என் பேச்செங்கே
நான் வாங்கும் மூச்செங்கே
புரியாமல் தவிக்கின்றேன் மானே

பெண் : காதலுக்குக் கேள்விக் கேட்டு மாளாதைய்யா
காமனுக்கு தாமதங்கள் ஆகாதைய்யா

ஆண் : கனலில் பனியாய் கரைவோமா
கரைந்தே கவிதை வரைவோமா
சுட்டியே கண்ணுக் குட்டியே

பெண் : உனையும் எனையும் புணைவோமா உலகப்
படமாய் தருவோமா அஜ்ஜி மா செல்ல புஜ்ஜி மா

ஆண் : மாயா மச்சீந்திரா
மச்சம் பார்க்க வந்தாரா

ஆண்குழு : ஹூஹை ஹூஹை ஹூஹை ஹூஹை...
ஹூஹை ஹூஹை ஹூஹை ஹூஹை

ஆண் : மாயங்கள் காட்டி மோசம் செய்யும் மாவீரா

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.