தமிழன் வீர தமிழன் பாடல் வரிகள்

Last Updated: Mar 28, 2023

Movie Name
Sura (2010) (சுறா)
Music
Mani Sharma
Year
2010
Singers
Rahul Nambiar
Lyrics
Kabilan
தமிழன் வீர தமிழன், தலைமை தாங்கும் ஒருவன்
துயரம் நேர்ந்த இடத்தில், தோழன் தோள் கொடுப்பன்
அனலை போல இருப்பன், அடிமை விலங்கை உடைப்பான்
தன் நிழலை கூட மிதித்தால், நெற்றிக்கண் திறப்பான்

தமிழன் வீர தமிழன், தலைமை தாங்கும் ஒருவன்
துயரம் நேர்ந்த இடத்தில், தோழன் தோள் கொடுப்பன்

இவனை தீண்ட நினைத்தால் இரும்புக்கையால் அழிப்பான்
இருளை போக்க இவனே விளக்கை போல வருவான்
தர்மம் காக்க என்றும் தன்னை தானே தருவான்
அதர்மம் அழிக்க இவனே ஆயுதமாகிடுவான்

தமிழன் வீர தமிழன், தலைமை தாங்கும் ஒருவன்
துயரம் நேர்ந்த இடத்தில், தோழன் தோள் கொடுப்பன்

எரிமலை போல எழுவான் எதிரியும் இவனை தொழுவான்
புயலை போல வந்து போர்க்களம் வென்றிடுவான்
தனியே என்றும் ஜெயிப்பான் தரணியில் என்றும் நிலைப்பான்
இவனை போல ஒருவன் இனிமேல் யார் வருவான்

தமிழன் வீர தமிழன், தலைமை தாங்கும் ஒருவன்
துயரம் நேர்ந்த இடத்தில், தோழன் தோள் கொடுப்பன்
அனலை போல இருப்பன், அடிமை விலங்கை உடைப்பான்
தன் நிழலை கூட மிதித்தால், நெற்றிக்கண் திறப்பான்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.