ஒரு கடிதம் எழுதினேன் பாடல் வரிகள்

Last Updated: Jun 07, 2023

Movie Name
Deva (1995) (தேவா)
Music
Deva
Year
1995
Singers
S. P. Balasubramaniam, Vaali
Lyrics
Vaali
ஒரு கடிதம் எழுதினேன்
அதில் என் உயிரை அனுப்பினேன்
அந்த எழுத்தின் வடிவிலே
நான் என்னை அனுப்பினேன்
காதலி என்னை காதலி
பிளீஸ்

ஒரு கடிதம் எழுதினேன்
என் உயிரை அனுப்பினேன்
அந்த எழுத்தின் வடிவிலே
நான் என்னை அனுப்பினேன்

காதலி

என்னை காதலி
ஹே
காதலி

என்னை காதலி
ஹா…

ஒரு கடிதம் எழுதினேன்
என் உயிரை அனுப்பினேன்

கண்ணே உன் காலடி மண்ணை திருநீரு போலே
நான் அள்ளி பூசிடுவேனே என் நெஞ்சின் மேலே
அன்பே என் ஆலயம் என்று உன் வாசல் தேடி
அன்றாடம் நான் வருவேனே தேவாரம் பாடி
ஆறு கால பூஜை செய்யும் ஏழை கொண்ட ஆசை
என் வேதம் உந்தன் காதில் கேட்குமோ

காதலி
காதலி
என்னை காதலி
என்னை காதலி
காதலி ..ஆ
என்னை காதலி..ஹா

ஒரு கடிதம் எழுதினேன்
என் உயிரை அனுப்பினேன்

நான் வாங்கும் சுவாசங்கள் எல்லாம்
நீ தந்த காற்று
நீ இன்றி வாழ்ந்திட இங்கு
எனக்கேது மூச்சு
ஆகாயம் நீர் நிலம் யாவும்
அழகே உன் காட்சி
அலை பாய்ந்து நான் இங்கு வாட
அவை தானே சாட்சி
நீ இல்லாத நானே
குளிர் நீர் இல்லாத மீனே
நீ ஓடை போல கூட வேண்டுமே

காதலி
மை டார்லிங்
என்னை காதலி
பிளீஸ்
காதலி
ஆஹா…
என்னை காதலி

ஒரு கடிதம் எழுதினேன்
என் உயிரை அனுப்பினேன்
அந்த எழுத்தின் வடிவிலே
நான் என்னை அனுப்பினேன்

காதலி
காதலி
என்னை காதலி
என்னை காதலி

காதலி..
என்னை காதலி

மை லவ்
பிளீஸ் லவ் மீ
பிளீஸ் லவ் மீ மை லவ்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.