ஒடே ஒடே ஒடே பாடல் வரிகள்

Last Updated: Jun 07, 2023

Movie Name
Raja Rani (2013) (ராஜா ராணி)
Music
G. V. Prakash Kumar
Year
2013
Singers
Pa. Vijay
Lyrics
Pa. Vijay
ஒடே ஒடே ஒடே ஒடே ஒ
ஒடே ஒடே ஒடே ஒடே ஒ
ஒடே ஒடே ஒடே ஒடே
உன் கூட கூட ஒடே ஒடே

காதல் பிரதர் எனக்கு
நெஞ்சுக்குள்ள கிறுக்கு
உன்னில் ஏதோ இருக்கு
சொல் என்மேல் இஷ்டமா

தெற்கு மேற்கு கிழக்கு
மாறிப் போச்சு எனக்கு
காதல் வந்து கிடக்கு
லவ் சொல்ல கஷ்டமா

மிஸ்டர் காதல் என்று என்னை
ஊரில் சொன்னால் நம்பாதே
மிஸ்ட் காலாய் மாத்திடாதே

ஒடே ஒடே ஒடே ஒடே ஒ
ஒடே ஒடே ஒடே ஒடே ஒ
ஒடே ஒடே ஒடே ஒடே ஒ
உன் கூட கூட ஒடே ஒடே ஒ

அஞ்சா நெஞ்சியா நானும்
அஞ்சற மாசம் பாலோயிங்
கெஞ்சா கெஞ்சல போட
நெஞ்சம் இறங்கி லவ் கோயிங்

பக்கா பக்கியுடன் தான்
பார்வைகள் மட்டும் பாரோயிங்
சொக்கா சோதனை தீர்க்க
அப்பப்போ இப்ப அவுட்கோயிங்

அய்த்தானா சைத்தானா
நீ யாரு ஸ்வீட்டா ஆன காட்டான்
ஒடே ஒடே ஒடே ஒடே ஒ
ஒடே ஒடே ஒடே ஒடே ஒ
ஒடே ஒடே ஒடே ஒடே ஒ
ஒடே ஒடே ஒடே ஒடே ஒ

என் கண்மானே என் பொன்மானே
ராசாவே ராசாத்தி ராசாத்தி

நீங்கா நியாபகம் வந்து
நியுரான்ஸ் உள்ளே விளையாடும்
தூங்கா கண்ணுக்குள் வந்த
பீங்கா கன்னம் நிழலாடும்

சாங்கா உள்ளுக்குள் கேட்கும்
சங்குல லவ்வு பாலூட்டும்
லாங்கா நட்புகள் போகும்
லங்க்ஸ்ல லவ்வு மூச்சாகும்

திட்டாத தீக்காத திருந்தாத
ஜென்மம் தானே நாமும்

காதல் பிரதர் எனக்கு
நெஞ்சுக்குள்ள கிறுக்கு
உன்னில் எதோ இருக்கு
சொல் என் மேல் இஷ்டமா

தெற்கு மேற்கு கிழக்கு
மாறிப் போச்சு எனக்கு
காதல் வந்து கிடக்கு
லவ் சொல்லக் கஷ்டமா

மிஸ்டர் காதல் என்று என்னை
ஊரில் சொன்னால் நம்பாதே
மிஸ்ட் காலாய் மாத்திடாதே

ஒடே ஒடே ஒடே ஒடே ஹோ
ஒடே ஒடே ஒடே ஒடே ஹோ
ஒடே ஒடே ஒடே ஒடே ஹோ
உன் கூட கூட ஒடே ஒடே ஒ

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.