சண்டி குதுர பாடல் வரிகள்

Movie Name
Kaaviya Thalaivan (2014) (காவிய தலைவன்)
Music
A. R. Rahman
Year
2014
Singers
Haricharan
Lyrics
Pa. Vijay
ஏ சண்டி குதுர வாயேண்டி எதுர
மதுர குதுர எதுர வந்தா
மோகனா மோகனா நானும் உன் மாமனா
மாறவா பீமனா
வாயேன் கிட்ட கிட்ட வாய தச்சி விட்ட
ஏ சண்டி குதுர வாயேண்டி எதுர
மதுர குதுர எதுர வந்தா
மோகனா மோகனா நானும் உன் மாமனா
மாறவா பீமனா
வாயேன் கிட்ட கிட்ட வாய தச்சி விட்ட
அ ஆ இ அம்மாயி ஆழாக்கு நாக்கு
உ ஊ எ உம்முன்னு மொரைக்காதே ஏ பாத்து
ஏ சண்டி குதுர வாயேண்டி எதுர
மதுர குதுர எதுர வந்தா

ஏ யானைக்குட்டி பூனைக்குட்டி ஆட்டுக்குட்டி ஆந்தைக்குட்டி
மான்குட்டி உன்னை நானும் மல்லுக்கட்டி தூக்கப்போறேன்
கன்னுக்குட்டி பொன்னுக்குட்டி வாயக்கட்டி வைக்கப்போறேன்
முயலே முயலே முழிக்கும் முயலே
எதிரே இருக்கு அழகு முதல
அ ஆ இ அம்மாயி ஆழாக்கு நாக்கு
உ ஊ எ உம்முன்னு மொரைக்காதே ஏ பாத்து
மோகனா  மோகனா  நானும் உன்  மாமனா
மாறவா  பீமனா

நாணமே மௌனமா காவியம் பேசுமா ப்ரேமையே கோபமா
பேச்சு காச்சு மூச்சு மூக்கறுந்து போச்சு
மன்றலே தென்றலே கோவமா அன்றிலே சுத்துதே திங்களே
நாடகத்தின் உள்ளே நாங்க வச்ச முள்ளே
குயிலே குயிலே வெள்ளக்காரன் விட்ட ரயிலே
தத்தக்கா விட்டக்கா ஒத்திக்கா ஆ போக்கா
அத்திக்கா ஆன கிறுக்கா எட்டிக்கா ஆ மூக்கா
ஏ சண்டி குதுர வாயேண்டி எதுர
மதுர குதுர எதுர வந்தா
மோகனா  மோகனா  நானும் உன்  மாமனா
மாறவா  பீமனா
அடியே குதுர வெடி அஞ்சரைனா சீனவெடி

வண்ண வண்ண வானவெடி குட்டுவெடி பொட்டுவெடி
அத்தனை வெடிகளுமே அஞ்சிற மிஞ்சிரவெடி
உன்னுடைய பேச்சுவெடி உள்ளபடி உள்ளதடி
அண்ணன்ணன் நே நே அணிலன்னே கதையன்னே
புருஞ்சுதன்னே முயலன்னே தெரிஞ்சது அண்ணே பெண்மானே
தேனே திருந்துனா போதுன்னே
ஆனைக்குட்டி பூனைக்குட்டி ஆட்டுக்குட்டி கன்னுக்குட்டி
அணில்குட்டி ஆந்தைகுட்டி நரிக்குட்டி புலிக்குட்டி
கரடிக்குட்டி குதிரைக்குட்டி குயில்குட்டி மயில்குட்டி
கோழிக்குட்டி எலிக்குட்டி மான்குட்டி மஞ்சக்குட்டி
இந்தக்குட்டி எந்தகுட்டி வாயாடும் கத்துக்குட்டி கத்துக்குட்டி
செம்மீனின் பட்டுக்குட்டி சுட்டிக்குட்டி
என்னோட செல்லக்குட்டி செல்லக்குட்டி வெல்லக்கட்டி வெல்லக்கட்டி
முத்தம் குட்ரீ

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.