அங்யாடே அங்யாடே பாடல் வரிகள்

Last Updated: Jun 02, 2023

Movie Name
Raja Rani (2013) (ராஜா ராணி)
Music
G. V. Prakash Kumar
Year
2013
Singers
Pa. Vijay
Lyrics
Pa. Vijay
அங்யாடே அங்யாடே அங்யாடே
எஹிஎஹி அங்யாடே
அங்யாடே அங்யாடே அங்யாடே
எஹிஎஹி அங்யாடே

அசந்தாப்புல அள்ளிப்புட்டானே
அடி மனதில் அண்டிப்புட்டானே
மெளகாப் பூ போல என்னுள்ள
அழகா பூ பூக்க விட்டானே

வெக்கத்துல விக்க வெச்சானே
வெப்பத்துல சிக்க வெச்சானே
பசுப்புறேனே மழுப்புறேனே சொதப்புறேனே

அலங்காரி அள்டிகிட்டேனே
அலுங்காம அள்ளிப்புட்டானே
அடிக்கிறேனே தினம் தினமும் நடிக்கிறேனே

அங்யாடே அங்யாடே அங்யாடே
எஹி எஹி அங்யாடே
அங்யாடே அங்யாடே அங்யாடே
எஹி எஹி அங்யாடே

அவக அட அவக உள்ள மனசில் நொழஞ்சு மருக
கழுக இந்த கழுக அவன் கடிக்க நெனச்சு கருக
என் நெனப்பில் குதிக்கிறானே
என் மனசில் குளிக்கிறானே

என்ன படுத்தி எடுத்து குழப்பி கெடுத்து
படுத்துறானே
எம் மனசு கன்னா பின்னா ஆசையினால
அத்துக்கிட்டு ஓடுது பார் ஒங்கப்பன் தன்னால
எம் மனசு கன்னா பின்னா ஆசையினால
அத்துக்கிட்டு ஓடுது பார் ஒங்கப்பன் தன்னால

நெனப்பு தான் பொழப்பையும் கெடுக்குது
கெடுக்கட்டும் உன் நெனப்பு
வர வர அடிக்கடி சிரிக்கிறேன் மனசுல ஓமனித்தேன்

அசந்தாப்புல அள்ளிப்புட்டானே
அடி மனதில் அண்டிப்புட்டானே
நான் பாட்டுல சுத்தி வந்தேனே
நகம் கடிக்க கத்து தந்தானே

வெக்கத்துல விக்க வெச்சானே
வெப்பத்துல சிக்க வெச்சானே
பசுப்புறேனே மழுப்புறேனே சொதப்புறேனே

அலங்காரி அள்டிகிட்டேனே
அலுங்காம அள்ளிப்புட்டானே
அடிக்கிறேனே தினம் தினமும் நடிக்கிறேனே

அங்யாடே அங்யாடே அங்யாடே
எஹிஎஹி அங்யாடே
அங்யாடே அங்யாடே அங்யாடே
எஹிஎஹி அங்யாடே

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.