ஷாஹீபா ஷாஹீபா பாடல் வரிகள்

Movie Name
Daas (2005) (தா‍ஸ்)
Music
Yuvan Shankar Raja
Year
2005
Singers
Hariharan, Sujatha Mohan
Lyrics
Pa. Vijay
ஷாஹீபா ஷாஹீபா பாகமே ஷாஹீபா
உமையோ அதனையோ தருவானே
உயிரே தரவா

ஷாஹீபா ஷாஹீபா பாகமே ஷாஹீபா
உமையோ அதனையோ தருவானே
உயிரே தரவா

அது அது ஒரு சூரியனே
அதில் அதில் ஒரு வெண்ணிலவே
ஒன்றை கண்ணில் கண்டேனே
ஷாஹீபா ஷாஹீபா
ஷாஹீபா ஷாஹீபா
(ஷாஹீபா..)

தடைகள் தொலையட்டும் உன்னால் இன்றே
அதரங்கள் நூறாகட்டும் காதல் கூறுவே
மதை மெயில் தீ பற்ற வருவாஇ தண்ணீரும் உதிரும்
நாம் நடுவில் சென்றலை தாசை பூங்காற்றும்
தாகம் என்னும் தேசத்தை நீ இன்று கைப்பற்று
ஆயுள் ரேகை அழியாமல் ஏன் என் அங்கத்தை இரு கண் முற்று

காதலா காதலா
பருகினான் காதலா
காதலா காதலா
வாழ்க்கையின் காதலா
உன் நுரையின் ஒரு நாள் வாழ்வில் வருமா?

காதலா காதலா
வாழ்க்கையின் காதலா
உன் நுரையின் ஒரு நாள் வாழ்வில் வருமா?
(அது அது..)
(ஷாஹீபா..)

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.