கம கம இந்த பாடல் வரிகள்

Last Updated: May 29, 2023

Movie Name
Enakku 20 Unakku 18 (2003) (எனக்கு 20 உனக்கு 18)
Music
A. R. Rahman
Year
2003
Singers
Benny Dayal
Lyrics
Pa. Vijay
ப்லிங்க் டிங்க லிங்க் லிங்க், ப்லிங்க் டிங்க லிங்க் லிங்க்
ப்லிங்க் டிங்க லிங்க் எவெர்ய்பொட்ய் சிங்க்

ப்லிங்க் டிங்க லிங்க் லிங்க், ப்லிங்க் டிங்க லிங்க் லிங்க்
ப்லிங்க் டிங்க லிங்க் யெது வேண்டும் சொல்

ப்லிங்க் டிங்க லிங்க் லிங்க், ப்லிங்க் டிங்க லிங்க் லிங்க்
ப்லிங்க் டிங்க லிங்க் அதை வாங்கி செல்

கம கம இந்த இளமையை தொட்டு
கம கம இள மனதையும் இட்டு
கம கம சில கனவுகள் யெற்று
கம கம பல கற்பனை கற்று

ஃபல்ல் இன் லொவே - இள பருவதே பயிர் செய்
டொன்ட் கெட் தெ வர் - நீ அறம் செய்ய விரும்பு
ஃபல்ல் இன் லொவே - சரி யேதொ ஒண்ணு புடி புடி
டொன்ட் கெட் தெ வர் - அட விடமுக்குள் அடிதடி (?)

(ப்லிங்க் டிங்க லிங்க்...)

கம கம இந்த இளமையை தொட்டு
கம கம சில கனவுகள் யெற்று
கம கம கம கம கம கம கம கம யீஹ்
கம கம இன்ப காதலை போற்று (?)
கம கம இந்த காதலும் ஊற்று (?)

(ஃபல்ல் இன் லொவே...)

அழகாய் ஒருவன் அருகே வந்தால்
கண்களை மூடும் பெண்ணில்லை
யெடுப்பாய் ஒருதி யெதிரே வந்தால்
விலகி ஓடும் ஆண் இல்லை
கிச்ச்கு நொ நொ சொல்லும் லிப்ச்உம் இங்கில்ைஸ்
இடைகளை சீ சீ என்னும் இளைஜ்னன் இன்றில்லை
அவள் கண்ணும் அவன் கண்ணும் அசையாமல் பார்கட்டும்
ஒரே எண்ணம் ஒரே உள்ளம் இளம் காதல் பூக்கட்டும்

(ஃபல்ல் இன் லொவே...)

(ப்லிங்க் டிங்க லிங்க்...) (கம கம...)

ஃபல்ல் இன் லொவே - வெ டொன்ட் கெட் செஃஸ்ய் (?)
டொன்ட் கெட் தெ வர் - டொன்ட் வன்ன கெட் மெச்ஸ்ய்
ஃபல்ல் இன் லொவே - லீஃபே இச் அ மெலொட்ய்
டொன்ட் கெட் தெ வர் - டொ அல்லௌ எவெர்ய்பொட்ய்

ஃபல்ல் இன் லொவே - ல ல ல ல ல
டொன்ட் கெட் தெ வர் - ல ல ல ல ல....

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.