கூக் கூ என்று குயில் பாடல் வரிகள்

Last Updated: Mar 27, 2023

Movie Name
Kadhal Parisu (1987) (காதல் பரிசு)
Music
Ilaiyaraaja
Year
1987
Singers
S. Janaki, S. P. Balasubramaniam
Lyrics
Pulamaipithan
கூக் கூ என்று குயில் கூவாதோ
இன்ப மழை தூவாதோ
கூக்கூ என்று குயில் கூவாதோ
இன்ப மழை தூவாதோ
இந்தக் குயில் எந்த ஊர் குயில்
நெஞ்சைத் தொடும் இன்னிசை குயில்

கூக்கூ என்று குயில் கூவாதோ
இன்ப மழை தூவாதோ
கூக்கூ என்று குயில் கூவாதோ
இன்ப மழை தூவாதோ
இந்தக் குயில் எந்த ஊர் குயில்
நெஞ்சைத் தொடும் இன்னிசை குயில்

கூக்கூ என்று குயில் கூவாதோ

இன்ப மழை தூவாதோ

வானம் கை நீட்டும் தூரம் எங்கெங்கும்
எங்கள் இராஜாங்கமாகும்

மேகம் தேர் கொண்டு மின்னல் சீர் கொண்டு
காதல் ஊர்கோலம் போகும்

வானம் கைநீட்டும் தூரம் எங்கெங்கும்
எங்கள் இராஜாங்கமாகும்

மேகம் தேர் கொண்டு மின்னல் சீர் கொண்டு
காதல் ஊர்கோலம் போகும்

கல்யாணமா ஆ ஆ ஆ (இசை)
தேனாறு கொஞ்சம் பாலாறு கொஞ்சம்
பாய்ந்தோடும் நேரம் ஆனந்தம் மேளம்

கூக்கூ

என்று குயில் கூவாதோ இன்ப மழை தூவாதோ

கூக்கூ

என்று குயில் கூவாதோ இன்ப மழை தூவாதோ

இந்தக் குயில் எந்த ஊர் குயில்

நெஞ்சைத் தொடும் இன்னிசை குயில்

கூக்கூ

என்று குயில் கூவாதோ

இன்ப மழை தூவாதோ

கூந்தல் பாய் போடு தோளில் கை போடு
கண்ணில் மை போட்ட மானே

கையில் கை போடு ஊஞ்சல் நீ போடு
என்னை தந்தேனே நானே

கூந்தல் பாய் போடு தோளில் கை போடு
கண்ணில் மை போட்ட மானே

கையில் கை போடு ஊஞ்சல் நீ போடு
என்னை தந்தேனே நானே

மேகங்களே.. ஏ.. ஏ..ஏ
என் நெஞ்சின் ராகம் எப்போது தீரும்
கல்யாண ராகம் எப்போது கேட்கும்

கூக்கூ

என்று குயில் கூவாதோ இன்ப மழை தூவாதோ

கூக்கூ

என்று குயில் கூவாதோ இன்ப மழை தூவாதோ

இந்தக் குயில் எந்த ஊர் குயில்

நெஞ்சைத் தொடும் இன்னிசை குயில்

இந்தக் குயில்

எந்த ஊர் குயில் நெஞ்சைத் தொடும்

இன்னிசை குயில்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.