ஏ உன்னைத் தானே பாடல் வரிகள்

Last Updated: Jun 01, 2023

Movie Name
Kadhal Parisu (1987) (காதல் பரிசு)
Music
Ilaiyaraaja
Year
1987
Singers
S. Janaki, S. P. Balasubramaniam
Lyrics
Vairamuthu
ஏ உன்னைத் தானே ஹா...
ஏ உன்னைத் தானே ஹா...
நீ எந்த ஊரு
என்னோடு ஆடு
எது நிஜம் இளமை ஜெயிக்கும்
தகிடஜம் தகிட தகத்ஜம்
இளையவன் கனவு பலிக்கும்
தகிடஜம் தகிட தகத்ஜம்
திசைகளெட்டும் முரசு கொட்டும் வெற்றித் திலகம் நான்

ஏ உன்னைத் தானே ஹு
ஏ உன்னைத் தானே ஹா..
ஏ உன்னைத் தானே

நீயா நானா யார் தான் இங்கே ரொம்பப் பெரியவன் வலியவன்

மோதும் போதும் சீறும் போதும் என்றும் புலி இவன் இளையவன்

ஆட்டங்கள் எல்லாமே அறிந்தவன் புரிந்தவன்

உன் ஜம்பம் என்னென்று தெரிந்தவன் புரிந்தவன்

தெரியாமல் போட்டி போடும் மனிதா மனிதா
சிங்கத்தை வெல்வதென்ன எளிதா எளிதா
வான்கோழி மயிலின் ஆட்டம் அறியுமா(இசை)

ஏ உன்னைத் தானே ஏய்..
ஏ உன்னைத் தானே
நீ எந்த ஊரு
என்னோடு ஆடு
எது நிஜம் இளமை ஜெயிக்கும்
தகிடஜம் தகிட தகத்ஜம்
இளையவள் கனவு பலிக்கும்
தகிடஜம் தகிட தகத்ஜம்

திசைகளெட்டும் முரசு கொட்டும் வெற்றித் திலகம் நான்

ஏய் உன்னைத் தானே ஹே ப ரபப் பப ரபப
ஏய் உன்னைத் தானேஹா..
டூ ..ட்டு டு ..டூ டு....

பெண்ணே பெண்ணே வா வா கண்ணே தொட்டுப் பழகலாம் தழுவலாம்

வீரம் ஊறும் சாரம் எல்லாம் அள்ளிப் பருகலாம் உருகலாம்

பூவாலே மேலாடை அணியலாம் இணையலாம்

நீ சொன்னால் தேன்மாரி பொழியலாம் வழியலாம்

அள்ளிக்கொள் என்று சொல்லும் அழகோ அழகு
கண்ணுக்குள் காமதேவன் கனவோ கனவு

நெற்றிக்குள் ஏதோ மின்னல் நெளியுது

ஏய்

உன்னைத் தானே ஹு..

ஏய்

உன்னைத் தானே ஹு

நீ எந்த ஊரு

என்னோடு ஆடு
எது நிஜம் இளமை ஜெயிக்கும்

தகிடஜம் தகிட தகத்ஜம்

இளையவன் கனவு பலிக்கும்

தகிடஜம் தகிட தகத்ஜம்

திசைகளெட்டும் முரசு கொட்டும் வெற்றித் திலகம் நான்

ஏய்

உன்னைத் தானே ஹ ஹு..ஹா

ஏய்

உன்னைத் தானே ஹு ஹு

ஏய்...

டூ ..ட்டு டு ..டூ டு....

ஏய்...டூ ..ட்டு டு ..டூ டு....

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.