ஆற்றல் அரசே பாடல் வரிகள்

Movie Name
24 (2016) (24)
Music
A. R. Rahman
Year
2016
Singers
Benny Dayal
Lyrics
Vairamuthu

என் ஆற்றல் அரசே வா

என் ஆற்றல் அழகே வா

(என்)மாயம் இல்லை

(ஆற்றல்)மந்திரம் இல்லை

(அரசே)ஜாலம் இல்லை

 

(வா)தந்திரம் இல்லை

 

(என்)மாயம் இல்லை

(ஆற்றல்)மந்திரம் இல்லை

 

(அழகே)ஜாலம் இல்லை

(வா)தந்திரம் இல்லை

 

காலம் என் காதலியோ

 

கண் காணா மோகினியோ

ஐன்ஸ்டீனை மாற்ற வந்த

ஆனந்தப் பேரொெளியோ

காலம் என் காதலியோ

கண் காணா மோகினியோ

 

சுற்றி வந்தேன் விண்ணின் வெளியிலே

வெற்றி எல்லாம் விரல் நுனியிலே

அச்சம் இல்லை எந்தன் வாழ்விலே

மச்சம் உண்டு எந்தன் நெஞ்சிலே

காலத்தின் சாவி கடிகாரக் கூட்டுக்குள்

கனவு வாழ்க்கை எந்தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள்

ஆகாயத்தை வெல்லும் வித்தை நான் சொல்லட்டா

ஆண்டவன் செல்லப் பிள்ளை நான் தானோ

காலம் என் காதலியோ

கண் காணா மோகினியோ

ஐன்ஸ்டீனை மாற்ற வந்த

ஆனந்தப் பேரொெளியோ

காலம் என் காதலியோ

கண் காணா மோகினியோ

 

காலத்தின் கையில் நான் பிள்ளை போல ஆவேன்

காதலின் கையைப் பற்றி முன்னும் பின்னும் பாேவேன்

சந்திர சூரியனை கோலியாக கேட்பேன்

உலகத்தின் வாழ்வையெல்லாம் ஒற்றை நாளில் வாழ யோசிப்பேன்

யார் அட முன்னே சென்றாலும் விட்டு சென்றாரா

ஆற்றல் அரசே அரசே வா வா

ஆற்றல் அழகே அழகே வா வா

ஆக்கும் அறிவே அறிவே வா வா

காக்கும் கரமே கரமே வா வா

நோக்கும் பொருளே வா

ஆக்கும் திறமே வா

நோக்கும் பொருளே வா

ஆக்கும் திறமே வா

 

(என்)மாயம் இல்லை

(ஆற்றல்)மந்திரம் இல்லை

(அரசே)ஜாலம் இல்லை

(வா)தந்திரம் இல்லை

 

(என்)மாயம் இல்லை

(ஆற்றல்)மந்திரம் இல்லை

(அழகே)ஜாலம் இல்லை

(வா)தந்திரம் இல்லை

காலம் என் காதலியோ

கண் காணா மோகினியோ

ஐன்ஸ்டீனை மாற்ற வந்த

ஆனந்தப் பேரொெளியோ

காலம் என் காதலியோ

கண் காணா மோகினியோ

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.