புன்னகையே பாடல் வரிகள்

Movie Name
24 (2016) (24)
Music
A. R. Rahman
Year
2016
Singers
Haricharan, Shashaa Tirupati
Lyrics
Vairamuthu

புன்னகையே

பள பள பள பளவென

ஒளிகளின் துளிகளில் விழுகிறதே

கனவுகள் கனவுகள்

அடிமனக் கனவுகள் பலிக்கிறதே

இது கடவுள் எழுதும்

கவிதை வரிகள் தானே

இது கடவுள் எழுதும்

கவிதை வரிகள் தானே

 

மழை சதுமனரிச இது

மழை சதுமனரிச இது

என்னுள்ளம் இசைக்கிறதே

மனிதர்கள் பறவைகள்

விலங்குகள் உடன் மழை

என்னுள்ளம் இசைக்கிறதே

 

அடி ஆத்தி மழை சாத்தி

துளி மண்ணில் தெறிக்கும் நமக்காக

 

அடி ஆத்தி மழை சாத்தி

துளி மண்ணில் தெறிக்கும் நமக்காக

அந்த வானமே பல துண்டானதே

 

அது மண்ணில் விழுந்து

நம்மைக் கொண்டாடுதே

புது கல்லும் முள்ளும் சொல்லும்

மழையின் ரகசியமே

 

புன்னகையே

பள பள பள பளவென

ஒளிகளின் துளிகளில் விழுகிறதே

கனவுகள் கனவுகள்

அடிமனக் கனவுகள் பலிக்கிறதே

இது கடவுள் எழுதும்

கவிதை வரிகள் தானே

இது கடவுள் எழுதும்

கவிதை வரிகள் தானே

 

மழை சதுமனரிச இது

மழை சதுமனரிச இது

என்னுள்ளம் இசைக்கிறதே

மனிதர்கள் பறவைகள்

விலங்குகள் உடன் மழை

என்னுள்ளம் இசைக்கிறதே

 

கான மழையோ

ஏழு ஸ்வரமே

காதல் மழையோ

நூறு ஸ்வரமே

உன் சின்னத் திமிரோ

நாதஸ்வரமே

நீ என்னுள் கலந்தால்

ஜீவ ஸ்வரமே

 

மறக்காமலே நான்

நன்றி சொல்வேன்

மழைத்துளியால் மாலை கட்டுவேன்

 

புன்னகையே

பள பள பள பளவென

ஒளிகளின் துளிகளில் விழுகிறதே

கனவுகள் கனவுகள்

அடிமனக் கனவுகள் பலிக்கிறதே

இது கடவுள் எழுதும்

கவிதை வரிகள் தானே

இது கடவுள் எழுதும்

கவிதை வரிகள் தானே

 

மழை சதுமனரிச இது

மழை சதுமனரிச இது

என்னுள்ளம் இசைக்கிறதே

மனிதர்கள் இசைக்கிறதே

மனிதர்கள் பறவைகள்

விலங்குகள் உடன் மழை

என்னுள்ளம் இசைக்கிறதே

 

அடி ஆத்தி மழை சாத்தி

துளி மண்ணில் தெறிக்கும் நமக்காக

 

அடி ஆத்தி மழை சாத்தி

துளி மண்ணில் தெறிக்கும் நமக்காக

அந்த வானமே பல துண்டானதே

 

அது மண்ணில் விழுந்து

நம்மைக் கொண்டாடுதே

புது கல்லும் முள்ளும் சொல்லும்

மழையின் ரகசியமே

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.