சின்ன பூவே மெல்ல பேசு பாடல் வரிகள்

Chinna Poove Mella Pesu
Movie Name Chinna Poove Mella Pesu
Movie Name (in Tamil) சின்ன பூவே மெல்ல பேசு
Starring Prabhu, Ramki
Music S. A. Rajkumar
Year 1987
Rating

4.5

Plot

Raja (Ramki), a clever student, challenges Rekha (Narmadha), a rich and arrogant girl, to become the number one student. Rekha is the daughter of Michael (Senthamarai). She loses but she falls in love with Raja.

David (Prabhu), a former student, is now an alcoholic.

During his college days, he fell in love with Esther (Sabitha Anand) but Shanthi was in love with David. Michael, Esther's father, was against their love. He beat David to death and Esther committed suicide but Prabhu survived.
Prabhu tries to help the young lovers against Michael.

Excellent (9) Vote
Good (3) Vote
Average (0) Vote
Fair (0) Vote
Poor (0) Vote