கோழி ரெண்டு பாடல் வரிகள்

Movie Name
Uzhavan (1993) (உழவன்)
Music
A. R. Rahman
Year
1993
Singers
Swarnalatha
Lyrics
Vaali
ஆண் : கோழி ரெண்டு முழிச்சிருக்கு
ரெண்டும் கூடாம தனிச்சிருக்கு

பெண் : உள் நாடிதான் நெருப்பா கொதிக்க
நடு சாம வேளையில் வாடையடிக்க

ஆண் : கண் பார்வைதான் பழமா சிவக்க
மெதுவா மேனியில் மின்னலடிக்க

பெண் : ராக்கோழி ரெண்டும் முழிச்சிருக்கு
ரெண்டும் கூடாம தனிச்சிருக்கு
உள் நாடிதான் நெருப்பா கொதிக்க
நடு சாம வேளையில் வாடையடிக்க

ஆண் : கண் பார்வைதான் பழமா சிவக்க
மெதுவா மேனியில் மின்னலடிக்க
ராக்கோழி ரெண்டும் முழிச்சிருக்கு
ரெண்டும் கூடாம தனிச்சிருக்கு

***

பெண் : ஒரு நாள் பார்க்குமா
புது நாத்தோடு தேனு
தென்காற்று தெம்மாங்கு பாட

ஆண் : இன்னும் நாளாகுமா
சின்ன ஆவாரம்பூ
தேன் வேண்டும்
வண்டோடு கூட

பெண் : இன்ப வாழ்வானது
இங்கு வீணாகுது
பின்பு வாராது இள வயது
மெல்ல சீராட்டவும்
அள்ளித் தாலாட்டவும்
இது தோதான ஏகாந்த இரவு

ஆண் : ராக்கோழி ரெண்டும் முழிச்சிருக்கு
ரெண்டும் கூடாம தனிச்சிருக்கு
ராக்கோழி ரெண்டும் முழிச்சிருக்கு
ரெண்டும் கூடாம தனிச்சிருக்கு

பெண் : உள் நாடிதான் நெருப்பா கொதிக்க
நடு சாம வேளையில் வாடையடிக்க

{ஆண் : ராக்கோழி ரெண்டும் முழிச்சிருக்கு
ரெண்டும் கூடாம தனிச்சிருக்கு
பெண் : கண் பார்வைதான் பழமா சிவக்க
மெதுவா மேனியில் மின்னலடிக்க} (ஓவர்லாப்)

***

பெண் : ம் ம் ம் ம் ம் ம் ம் ம்
ம் ம் ம் ம் ம் ம் ம் ம்
ம் ம் ம் ம் ம் ம் ம் ம்

ஆண் : ஒரு மாந்தோப்புத்தான்
சிறு மாராப்பு போட்டு
ஆளாகி நாளாகி ஏங்க

பெண் : ஒரு மாமாங்கமா
சின்ன மாமாவைத் தேடி
மேல் மூச்சு கீழ் மூச்சு வாங்க

ஆண் : அந்த மேகங்களும்
கொண்ட தாகங்களும்
இன்று தீர்கின்ற பொழுதல்லவா
கட்டிக் கொண்டால் என்ன
ஒட்டி நின்றால் என்ன
இதில் பாவங்கள்
தோஷங்கள் ஏது

பெண் : ராக்கோழி ரெண்டும் முழிச்சிருக்கு
ரெண்டும் கூடாம தனிச்சிருக்கு

ஆண் : உள் நாடிதான் நெருப்பா கொதிக்க
நடு சாம வேளையில் வாடையடிக்க

ஆ & பெ : கண் பார்வைதான் பழமா சிவக்க
மெதுவா மேனியில் மின்னலடிக்க

ஆண் : ராக்கோழி ரெண்டும் முழிச்சிருக்கு
ரெண்டும் கூடாம தனிச்சிருக்கு

ஆ & பெ : ராக்கோழி ரெண்டும் முழிச்சிருக்கு
ரெண்டும் கூடாம தனிச்சிருக்கு

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.