பட்டத்து ராஜாவும் பாடல் வரிகள்

Last Updated: Feb 03, 2023

Movie Name
Meenava Nanban (1977) (மீனவ நண்பன்)
Music
M. S. Viswanathan
Year
1977
Singers
T. M. Soundararajan
Lyrics
Vaali
பட்டத்து ராஜாவும் பட்டாள சிப்பாயும்
ஒன்றான காலமிது
என் மாமனாரே வழி மாறினாலே
உங்க மரியாதை என்னாவது

ஏழை என்ற இல்லாத ஜாதி யாராலே உண்டானது
சில கோழை கும்பல் தான் வாழவேண்டி
பேதங்கள் கொண்டாடுது
உன்மகள் பொன்மகள் கேவலம் மீனவன்
எனையே காதலித்தாள்
ஊரினில் யாவரும் ஓரினம் தான் எனும்
நீதியை ஆதரித்தாள் நீதியை ஆதரித்தாள்

பட்டத்து ராஜாவும் பட்டாள சிப்பாயும்
ஒன்றான காலமிது
என் மாமனாரே வழி மாறினாலே
உங்க மரியாதை என்னாவதுமாமா உங்க முன்னேற்றம் எங்கள்
கண்ணீரில் தான் வந்தது
அட ராமா உண்மை சொன்னாலே கோபம்
என் மேலே ஏன் வந்தது ?
நீ கொண்ட நாணயம் பூட்டிய வீட்டுக்குள்
சிறையாய் இருக்குதய்யா
நான் கொண்ட நாணயம் நாட்டிலும் வீட்டிலும்
நிறைவாய் இருக்குதையா
நிறைவாய் இருக்குதையா

பட்டத்து ராஜாவும் பட்டாள சிப்பாயும்
ஒன்றான காலமிது
என் மாமனாரே வழி மாறினாலே
உங்க மரியாதை என்னாவது


கோட்டை கட்டி கொண்டாட்டம் போட்ட
கூட்டங்கள் என்னானது
பல ஓட்டை கண்டு தண்ணீரில் மூழ்கும்
ஓடங்கள் போலானது
ஏற்றிய ஏணியை தூற்றிய பேருக்கு
இதுதான் பாடமையா
நாளிதழ் சொல்வதை நாட்டினில் நடப்பதை
கண்கொண்டு பாருமையா
கண்கொண்டு பாருமையா

பட்டத்து ராஜாவும் பட்டாள சிப்பாயும்
ஒன்றான காலமிது
என் மாமனாரே வழி மாறினாலே
உங்க மரியாதை என்னாவது

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.