பல்லவன் பல்லவி பாடட்டுமே பாடல் வரிகள்

Last Updated: Jun 01, 2023

Movie Name
Kalangarai Vilakkam (1965) (கலங்கரை விளக்கம்)
Music
M. S. Viswanathan
Year
1965
Singers
T. M. Soundararajan
Lyrics
Vaali
ஹோய்
ஆரீரோ ஆரீரோ
ஆரீரோ ஹோ. ஹோ ..
ஆரீரோ ஆரீரோ
ஆரீரோ ஹோ.. ஹோ .

பல்லவன் பல்லவி பாடட்டுமே
பார்த்திபன் காதலி ஆடட்டுமே
பல்லவன் பல்லவி பாடட்டுமே
பார்த்திபன் காதலி ஆடட்டுமே
பாடிக் களைத்ததும் ஆடிக்களைத்ததும்
பூ மகள் கண் மலர் மூடட்டுமே
பல்லவன் பல்லவை பாடட்டுமே...

ராக பாவங்கள் பாடலில் விளங்க
தாள பாவங்கள் ஆடலில் விளங்க ஹோ.. ஹோ
ராக பாவங்கள் பாடலில் விளங்க
தாள பாவங்கள் ஆடலில் விளங்க
ராஜ சபையினில் மன்னவர் மயங்க
ராஜ சபையினில் மன்னவர் மயங்க

தத்தோம் தரிகிட தத்தோம் தரிகிட
தத்தோம் தரிகிட
தக ஜிமி தரிகிட தா

பல்லவன் பல்லவி பாடட்டுமே
பார்த்திபன் காதலி ஆடட்டுமே
பாடிக்களைத்ததும் ஆடிக்களைத்ததும்
பூ மகள் கண் மலர் மூடட்டுமே

மின்னல் ஓவியம் இடையினில் தீட்ட
அன்னம் என்பதை நடையினில் காட்ட
காதல் வீணையை கண்களில் மீட்ட
காவியம் ஆயிரம் பிறக்கட்டுமே

பல்லவன் பல்லவி ..

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.